Financování SMART řešení

Tento unikátní mezinárodní projekt „Zavádění systematického přístupu k financování inovativních (smart) řešení v ČR“ potrvá do června 2022. Realizuje ho holandská asociace Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) a SMO ČR je v projektu spolupracujícím subjektem s ohledem na podporu komunikace se zástupci území, na poradenskou a odbornou znalost, nebo s v souvislosti se zajištěním logistiky a podpory při přípravě vzdělávání a workshopů.
Projekt má za úkol pomoci při plánování a financování inovativních (smart) projektů v České republice. Chce také ukázat ministerstvům či jiným správcům programů a fondů možnosti a způsoby, jak pomoci území ve financování inovativních projektů a jak řešit jednotlivé postupy a procesy, které plánování těchto projektů předchází.

 

 

12.02.2021

Mezinárodní projekt k financování chytrých řešení

SMO ČR byl osloven holandskou asociací Vereniging Nederlandese Gemeenten (VNG) k zapojení do mezinárodního projektu zaměřujícího se na financování chytrých a inovativních řešení. Projekt se nazývá „Zavádění systematického přístupu k financování inovativních (smart) řešení v ČR“ a potrvá až do června 2022.