Efektivní správa obcí

Cílem projektu Efektivní správa obcí je dosažení vyšší odborné kvalifikace zastupitelů a zaměstnanců územně samosprávných celků a zaměstnanců dobrovolných svazků obcí ČR. Projekt ESO nabízí vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů, odborné právně ekonomické poradenství nebo E-learning.

03.08.2020

PŘIPRAVILI JSME CYKLUS KURZŮ PRO PERSONALISTY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Od personalistů obcí a měst často slýcháme stesky, že je velmi obtížné nalézt kurzy vhodné přímo pro ně. V rámci projektu ESO jsme proto připravili specializovaný cyklus kurzů Praktikum pro personalisty obcí a měst (PRAPOM), který spouštíme od druhé poloviny letošního roku. Personalisté, a nejen ti, budou mít možnost vzdělávat se ve všech pro ně zajímavých tématech prostřednictvím akreditovaných i neakreditovaných bezplatně poskytovaných kurzů. Můžete si vybrat z 5 témat.

28.07.2020

Spouštíme nový akreditovaný program na téma krizového řízení

Troubky na Přerovsku 1997, 2010, povodně v roce 2006 a 2010, rozhodování starosty o evakuaci, únik nebezpečné látky, metanolová aféra atd…
Tyto mimořádné události mají jednoho společného jmenovatele: tím je krizové řízení. Pokud nám situace okolo pandemie koronaviru COVID – 19 v době, kdy se takřka zastavil svět, něco ukázala, tak je to právě nutnost znát veškeré aspekty krizového řízení.

15.06.2020

PROJEKT ESO NABÍZÍ WEBINÁŘE - OPĚT ZDARMA

Projekt ESO do své nabídky přidal webináře (online videokurzy). V rámci webináře jsou účastníci v kontaktu s přednášejícím, vidí sdílenou prezentaci a kdykoliv během kurzu mají možnost prostřednictvím chatu pokládat lektorovi otázky.

V červnu proběhnou webináře na téma Střet zájmů aneb Jak vyplnit formulář, a to v termínech 22. a 24. června 2020 a na téma 3E v praxi ÚSC: Kalkulace úplných nákladů veřejné služby. Tento webinář je rozdělen na dvě části a proběhne v termínech 25. a 29. června 2020.

11.06.2020

OBNOVENÍ PREZENČNÍCH KURZŮ

V souvislosti s uvolňujícími opatřeními se náš projekt ESO vrací zpět k prezenčním kurzům. Aktuálně naši lektoři míří do Brna, Jihlavy, Valašského Meziříčí, Blanska, Zábřehu aj. kde budou školit na téma správního řádu, veřejných zakázek, registru smluv, zákona o úřednicích atd.
Na podzim připravujeme také zcela nový prezenční kurz na téma Krizové řízení na úrovni obce.

14.04.2020

Právní režim krizového řízení z hlediska obcí

Propuknutí pandemie koronaviru v roce 2020 ukázalo, jak potřebné je podrobně znát právní aspekty krizového řízení. Jde o právní úpravu, která je v dobách klidu a míru podceňována, a její skutečný význam je široce pochopen až tehdy, dojde-li ke krizovému stavu.

08.04.2020

Projekt ESO stále pokračuje

Projekt ESO je stále v plném proudu a nepřetržitě pokračuje v tvorbě e-learningového vzdělávání, které je poskytováno zcela BEZPLATNĚ! Nabídka kurzů se stále rozrůstá, abychom Vám mohli alespoň částečně vynahradit absenci prezenčních kurzů. Máme velkou radost z Vaší pozitivní zpětné vazby, která nás motivuje být stále lepší i v této nelehké situaci.

23.03.2020

ESO spouští e-learningové vzdělávání

Vzhledem k aktuální situaci a vývoji pandemie způsobené onemocněním COVID-19 jsme dočasně pozastavili veškeré prezenční vzdělávací aktivity nabízené v rámci projektu „Efektivní správa obcí“.
Abyste nepřišli o veškeré možnosti rozšiřování svých odborných dovedností, připravili jsme pro Vás moderní vzdělávání formou e-learningu.

17.03.2020

Aktuální informace k vývoji COVID-19

V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen na území ČR nouzový stav a v návaznosti na přijatá krizová opatření, bychom Vás chtěli informovat o dočasném pozastavení vzdělávacích akcí.
V této souvislosti pro Vás připravujeme spuštění e-learningového vzdělávání, které bude dostupné prostřednictvím informačního systému projektu na webových stránkách www.projekteso.cz. O jeho dostupnosti Vás budeme informovat.
Za způsobené komplikace se velice omlouváme a děkujeme za pochopení.

10.03.2020

Aktuální informace ohledně kurzů projektu ESO

V souvislosti s opatřeními přijatými vládou ČR bychom Vás rádi informovali, že Svaz měst a obcí ČR a jím realizovaný projekt „Efektivní správa obcí“ aktuálně plánované vzdělávací aktivity neruší, neboť veškeré naplánované semináře a kurzy nebudou přesahovat vládou ČR stanovený limit 100 osob.

17.02.2020

Pozvánka na seminář Právní a trestně právní odpovědnost volených osob

Svaz měst a obcí ČR vás srdečně zve na seminář „Právní a trestně právní odpovědnost volených osob“, který se uskuteční 26.2. 2020 od 9:00 hod. v budově Kongresového centra Praha. Lektorem bude Mgr. Bc. Pavel Málek, Ph.D., ředitel netrestního a analytického odboru Vrchního státního zastupitelství v Praze.

28.01.2020

ESO NENÍ JEN KARTA

Jsme přesvědčeni, že už ESO znáte. Jde o projekt Svazu měst a obcí ČR „Efektivní správa obcí“, který odstartoval v roce 2018 vydáním „Příručky pro člena zastupitelstva obce“. V průběhu roku 2019 se naplno rozjelo také vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců všech typů územních samosprávných celků. V současné době nabízí vzdělávací akce pro volené představitele i zaměstnance územní samosprávy ve všech regionech ČR. Přečtěte si o projektu více a vyberte si kurz právě pro Vás.