Centra společných služeb

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je jednou z projektových aktivit Svazu. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Tento projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Antonín Lízner

vedoucí projektový manažer

V rámci projektu Centra společných služeb byly vytvořeny nové výstupy projektu – publikace, které jsou k volně k dalšímu využití - jsou k nalezení na záložce DOKUMENTY – PUBLIKACE.

Jedná se o tyto dokumenty:

  • 444 otázek a odpovědí pro starosty obcí
  • Příklady dobré praxe ve spolupráci DSO
  • Sborník konference VZ
  • Správa osobních údajů v praxi obcí a měst.
  • Veřejné zakázky – otázky a odpovědi