10.05.2016

2. setkání k projektu "Centra společných služeb"

Mění se termíny 2. setkáních k projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně „Centra společných služeb“. Akce se nově uskuteční na přelomu května a června v  Praze a Olomouci. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s vámi.

POZOR, mění se termíny 2. setkání k projektu "Centra společných služeb". Stále totiž nemáme k dispozici informaci o podmínkách schválení projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/15_019/0003017, ze strany poskytovatele dotace.

Za změnu se omlouváme, děkujeme za pochopení a současné vás zveme na akce v nových termínech na přelomu května a června v Praze a v Olomouci.

Také 2. setkání se uskuteční v rámci příprav projektu zkráceně nazývaného „Centra společných služeb“, který bude podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Jde o jednání se zástupci dobrovolných svazků obcí (DSO), která mají za cíl poskytnout konkrétní projektové informace, které vyplývají ze závěrů hodnotící komise.

Nedílnou součástí setkání bude také diskuse nad návrhem smlouvy o spolupráci mezi Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) a smluvním DSO. Její návrh vám pošleme poté, co projekt schválí hodnotící komise OPZ.

Zvolit si můžete jeden ze dvou termínů, účast je možná po registraci vyplněním registračního formuláře:

  • Praha, 31. května 2016 od 9:00 do 15:00 hodin, Rezidence RoSa, Střelničná 1680,  Praha 8 - vyplňte, prosím, registrační formulář, a to do 30. května 2016
  • Olomouc, 2. června 2016 od 9:00 do 15:00 hodin, BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc - vyplňte, prosím, registrační formulář, a to do 1. června 2016

Účast na setkáních je zdarma, kapacita je omezená - z každého dobrovolného svazku obcí (DSO) se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci.

Těšíme se na setkání s vámi.