29.06.2016

1. setkání k projektu "Centra společných služeb" se zájemci o zapojení

23. února 2016 v Praze a 1. března 2016 v Olomouci se uskutečnila první dvě setkání se zástupci Dobrovolných svazků obcí za účelem poskytnutí bližších informací o projektu "Centra společných služeb" zájemcům o účast v této nové aktivitě Svazu měst a obcí.

V rámci setkání zazněly informace

23. února 2016 v Praze a 1. března 2016 v Olomouci se uskutečnila první dvě setkání se zástupci Dobrovolných svazků obcí za účelem poskytnutí bližších informací o projektu "Centra společných služeb" zájemcům o účast v této nové aktivitě Svazu měst a obcí. 

V rámci setkání zazněly informace o přípravě projektu, o jeho cílech, činnostech a organizační struktuře zřízených Center společných služeb, personálním obsazení pozic a informace z právní a finanční oblasti, jako např. podrobnosti o smluvních vztazích, právní podpoře, finančních tocích a výkaznictví. 

Fotografie ze setkání: