02.03.2018

OTÁZKY/ODPOVĚDI K NOVÉMU DODATKU KE SMLOUVĚ – POVĚŘENEC/SPECIALISTA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OTÁZKY A ODPOVĚDI K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 1) Jakou právní formou se DSO zapojí a mohou získat

  OTÁZKY A ODPOVĚDI

K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

 

1)        Jakou právní formou se DSO zapojí a mohou získat příspěvek na novou pozici Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů? 

Jedná se o dodatek stávající smlouvy (která již může být upravena dodatkem k zapojení do veřejných zakázek a/nebo dodatkem navyšujícím příspěvek).

2)        Musíme uzavřít dodatek smlouvy?

Nikoli. Pokud nechcete GDPR řešit přes CSS, tak nemusíte dodatek uzavírat, není to povinné. V případě, že neuzavřete dodatek, platí pro Vás uzavřená stávající smlouva. 

3)        Dotkne se uzavření dodatku nastavené udržitelnosti? Jak je to s ostatními ustanoveními stávající smlouvy?

Záležitosti, které nejsou řešeny daným dodatkem, zůstávají nadále stejné jako doposud a nemění se.

Uzavření dodatku tedy nic nemění na základních parametrech udržitelnosti tak, jak je nastavena nyní ve smlouvě, tzn.  minimálně jeden pracovní úvazek (40 hodin týdně) od 1. července 2019 do 31. července 2020.  

4)        Je možné úvazek Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů rozdělit?

Ano, lze ho rozdělit na dvě části, kdy minimálně jedna část musí být obsazena zaměstnancem působícím na pozici Manažer CSS, Specialista pro rozvoj mikroregionu nebo Specialista na veřejné zakázky. Úvazek je možné dělit těmito způsoby: 

a)      0,1 (pracovní doba 4 hodiny týdně) + 0,3 (pracovní doba 12 hodin týdně) nebo

b)      0,2 + 0,2 (tj. pracovní doba 8 hodin týdně)

V případě, že se úvazek nebude dělit a zůstane celý úvazek 0,4 jedné osobě, pak přicházejí v úvahu tyto možnosti: 

a) Zaměstnání nového zaměstnance na 0,4 úvazku.

b) Pokud má současný zaměstnanec na pozici Specialista na veřejné zakázky nebo Specialista pro rozvoj mikroregionu zkrácený úvazek (max. 0,9), lze mu přidělit i 0,4 úvazku Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů.

Připomínáme, že i nadále platí pravidlo, že maximální úvazek jednoho zaměstnance může v rámci projektu činit až 1,3.

5)        Poskytne Svaz vzor pracovní smlouvy na úvazek Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů? 

Ano, Svaz takovou vzorovou smlouvu vytvořil. Tento vzor Vám na žádost poskytne příslušný expert na komunikaci s DSO.

6)        Do kdy má být pozice Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů obsazena?

Tato pozice má být obsazena do 30. září 2018, přičemž budeme akceptovat i nástupy k 1. 10. 2018 za předpokladu uzavřené pracovní smlouvy v termínu. 

7)        Jak to bude s financováním po uzavření dodatku?

Měsíční příspěvek Svazu na mzdu Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů bude činit až 14.640,- Kč (superhrubá mzda). Tento příspěvek je možné čerpat od nástupu Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů až do 30. 6. 2019.

Příspěvek na pozici  Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů lze čerpat až od data uzavření (podpisu) dodatku ke smlouvě ve výši reálně zúčtovaných superhrubých mezd doložených výplatními páskami nebo mzdovými listy.

Princip fakturace dílčí spoluúčastí zůstává stejný jako doposud. Fakturováno bude kvartálně. Výše fakturované částky se nemění.

Stávající předfinancování DSO se po uzavření dodatku a zapojení nové pozice nebude navyšovat.

8)        Jak se uzavření dodatku dotkne současného nastavení vykazovaných aktivit? 

CSS je povinné uskutečnit a zaevidovat ve sledovaném období minimálně 20 aktivit nad počet doposud stanovený. U nových 20 aktivit se CSS primárně zaměří na problematiku ochrany osobních údajů a související aspekty. Jakékoli další aktivity nad rámec tohoto plnění se samozřejmě započítávají do celkového počtu aktivit CSS. Aktivity z oblasti ochrany osobních údajů se počítají mezi odborné aktivity. Prvním kontrolovaným obdobím je třetí kvartál 2018, tedy červenec až září 2018.

Minimální počty aktivit:

a)      CSS bez dodatků: 120 aktivit celkem, z toho min. 60 aktivit odborných

b)      CSS se Specialistou na veřejné zakázky, ale bez Pověřence/Specialisty pro ochranu osobních údajů: 150 aktivit celkem, z toho min. 75 aktivit odborných

c)      CSS bez Specialisty na veřejné zakázky, ale s Pověřencem/Specialistou pro ochranu osobních údajů: 140 aktivit celkem, z toho min. 70 aktivit odborných

d)      CSS zaměstnávající Specialistu na veřejné zakázky i Specialistu/Pověřence pro ochranu osobních údajů: 170 aktivit celkem, z toho min. 85 aktivit odborných

 9)        Jsme povinni absolvovat školení?

Ano, zaměstnanci na pozici Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů absolvují Povinné vstupní školení v rozsahu 10 studijních hodin formou e-learningu a dále jsou povinni absolvovat i všechna vypsaná školení k tématům ochrany osobních údajů, ať již prezenční či distanční formou. Zároveň jsou povinni jako všichni ostatní zaměstnanci CSS absolvovat tematická setkání a závěrečné setkání projektu.

10)    Kolik kreditů za absolvování průběžného vzdělávání musí získat Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních?

Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů musí celkem za dobu projektu získat min. 120 kreditů.