Metodiky CSS

Níže naleznete tyto dokumenty:

METODIKA 1 - FUNGOVÁNÍ

METODIKA 2 - HODNOCENÍ FUNGOVÁNÍ

METODIKA 3 - VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

METODIKA 4 - ÚČTOVÁNÍ MZDOVÉHO PŘÍSPĚVKU PRO DSO

METODIKA 1 - FUNGOVÁNÍ

Formulář Žádosti o platbu č. 15

Formulář je platný pro vyúčtování období prodloužení projektu od 1.3. - 31.5.2020. Pro toto období je pouze jedna varianta:

Formulář Žádosti o platbu č. 14

Formulář je platný pro vyúčtování druhého čtvrtletí období prodloužení projektu. Pro toto období jsou následující varianty:

 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.14_sVZ_sGDPR
 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.14_sVZ_bezGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.14_bezVZ_sGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.14_bezVZ_bezGDPR

Formulář Žádosti o platbu č. 13

Formulář je platný pro vyúčtování prvního čtvrtletí období prodloužení projektu. Pro toto období jsou následující varianty:

 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.13_sVZ_sGDPR
 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.13_sVZ_bezGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.13_bezVZ_sGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.13_bezVZ_bezGDPR

Formulář Žádosti o platbu č. 12

Pro toto období jsou následující varianty:

pro DSO, která pokračují v prodloužení projektu a:

pro DSO, která ukončují své zapojení do projektu k 30.6.2019:

Formulář Žádosti o platbu č. 11

Pro toto období jsou 4 varianty:

 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.11_sVZ_sGDPR
 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.11_sVZ_bezGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.11_bezVZ_sGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.11_bezVZ_bezGDPR

Formulář Žádosti o platbu č. 10

Pro toto období jsou 4 varianty:

 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.10_sVZ_sGDPR
 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.10_sVZ_bezGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.10_bezVZ_sGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.10_bezVZ_bezGDPR

Formulář Žádosti o platbu č. 9

Pro toto období jsou 4 varianty:

 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.9_sVZ_sGDPR
 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.9_sVZ_bezGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.9_bezVZ_sGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.9_bezVZ_bezGDPR

Metodika fungování Center společných služeb 3.0

Formulář Žádosti o platbu č. 8

Pro toto období jsou 4 varianty:

 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně také Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.8_sVZ_sGDPR
 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a neobsazují Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.8_sVZ_bezGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ale mají Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.8_bezVZ_sGDPR
 • pro DSO, která neobsadila Specialistu na veřejné zakázky, ani Pověřence/Specialistu na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.8_bezVZ_bezGDPR

Formulář Žádosti o platbu č. 7

Pro toto období jsou 4 varianty:

 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a současně ve sledovaném období (tj. od března) mají také obsazenou pozici Pověřence/Specialisty na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.7_sVZ_sGDPR
 • pro DSO, která mají Specialistu na veřejné zakázky a pozici Pověřence buď nebudou obsazovat vůbec, nebo Pověřenec nastoupí až od dubna (tj. v dalším zúčtovacím období) – soubor „CSS_formular_ZoP_c.7_VZ
 • pro DSO, která nemají pozici Specialisty na veřejné zakázky, ale ve sledovaném období (tj. od března) obsadili pozici Pověřence/Specialisty na ochranu osobních údajů - soubor „CSS_formular_ZoP_c.7_bezVZ_sGDPR
 • pro DSO, která nemají pozici Specialisty na veřejné zakázky a pozici Pověřence buď nebudou obsazovat vůbec, nebo Pověřenec nastoupí až od dubna (tj. v dalším zúčtovacím období) - soubor „CSS_formular_ZoP_c.7_bezVZ

Formulář Žádosti o platbu č. 6

 • Soubor „CSS_formular_ZoP_c.6_VZ“ použijí smluvní partneři, kteří mají Specialistu na veřejné zakázky.
 • Soubor „CSS_formular_ZoP_c.6“ použijí smluvní partneři, kteří pokračují v projektu bez Specialisty na veřejné zakázky.

Formulář Žádosti o platbu č. 5

 • Smluvním partnerům, kteří podepsali dodatek ke smlouvě, je určen soubor s názvem „CSS_formular_ZoP_c.5_Dodatek“.
 • Smluvní partneři, kteří pokračují v projektu bez dodatku ke smlouvě, vyplní formulář s názvem „CSS_formular_ZoP_c.5“.

Formulář Žádosti o platbu č. 4

Metodika fungování Center společných služeb 3.0

Formulář Žádosti o platbu č. 3

Formulář Žádosti o platbu č. 2

Formulář Žádosti o platbu č. 1

METODIKA 2 - HODNOCENÍ FUNGOVÁNÍ

METODIKA 3 - VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

METODIKA 4 - ÚČTOVÁNÍ MZDOVÉHO PŘÍSPĚVKU PRO DSO

Aktualizované metodické pokyny účtování 2020/2021

Aktualizované metodické pokyny účtování 2019/2020

Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO