Dokumenty

Smlouva o vzájemné spolupráci SMO ČR a DSO + přílohy

Hodnotící zprávy fungování CSS

Evaluační zprávy projektu                         

  • Vstupní evaluační zpráva                                                                                                           
  • Průběžná evaluační zpráva 1                                                                                    
  • Průběžná evaluační zpráva 2                                                                                                   
  • Závěrečná evaluační zpráva                                                                                                     

Návrh legislativních změn k prohlubování meziobecní spolupráce ve vazbě na legislativní ukotvení DSO a CSS a jejich financování