Dokumenty

Smlouva o vzájemné spolupráci SMO ČR a DSO + přílohy

Hodnotící zprávy fungování CSS

Evaluační zprávy projektu                         

Analytický dokument vyhodnocující situaci lokální ekonomiky

Analytický dokument vyhodnocující Možnosti financování dobrovolných svazků obcí

Návrh legislativních změn k prohlubování meziobecní spolupráce ve vazbě na legislativní ukotvení DSO a CSS a jejich financování

Vzorové postupy při zadávání veřejných zakázek z pohledu obcí s přihlédnutím k odpovědnému zadávání