Dokumenty

Co naleznete v rubrice DOKUMENTY:

Metodika 1 – fungování - nastavuje systém fungování CSS a je aplikována v rámci zřízených CSS

Metodika 2 – hodnocení fungování – obsahuje oblasti hodnocení fungování CSS, způsob hodnocení, četnost hodnocení a způsob předávání informací o činnosti mezi SMOČR a CSS

Metodika 3 – vzdělávání zaměstnanců – v metodice je uveden systém vzdělávání zaměstnanců CSS, včetně povinností těchto zaměstnanců, způsobu přihlašování na školení, nastavení kreditního systému atd.

Metodika 4 – účtování mzdového příspěvku pro DSO – jsou zde uvedeny dokumenty – Metodika dílčí spoluúčasti a Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku DSO

Smlouvy o spolupráci s DSO – zde je uveden vzor Smlouvy o vzájemné spolupráci SMO ČR se smluvním partnerem, včetně příloh smlouvy

Publicita – zde je uvedena povinná publicita projektu, konkrétně se jedná o barevné a černobílé logolinky EU a SMO ČR

Publikace – jedná se o výstupy vytvořené v rámci projektu CSS

Smlouva o vzájemné spolupráci SMO ČR a DSO + přílohy

Hodnotící zprávy fungování CSS

Evaluační zprávy projektu                         

  • Vstupní evaluační zpráva                                                                                                           
  • Průběžná evaluační zpráva 1                                                                                    
  • Průběžná evaluační zpráva 2                                                                                                   
  • Závěrečná evaluační zpráva                                                                                                     

Návrh legislativních změn k prohlubování meziobecní spolupráce ve vazbě na legislativní ukotvení DSO a CSS a jejich financování