25.06.2019

Tématické setkání Center společných služeb 2019

V průběhu května a června 2019 se Centra společných služeb (CSS) setkaly na pravidelných tematických setkáních CSS. Ty se uskutečnily ve 4 termínech – v Brně, Olomouci, Praze a Pacově.

Jejich cílem bylo informovat pracovníky CSS o aktualitách v projektu. Nejvíce je zajímaly podmínky prodloužení

V průběhu května a června 2019 se Centra společných služeb (CSS) setkaly na pravidelných tematických setkáních CSS. Ty se uskutečnily ve 4 termínech – v Brně, Olomouci, Praze a Pacově.

Jejich cílem bylo informovat pracovníky CSS o aktualitách v projektu. Nejvíce je zajímaly podmínky prodloužení projektu CSS a praktické informace o něm. Dále udržitelnost projektu pro ty, kteří se rozhodly nepokračovat i pro ty, kterým se tato povinnost posouvá o půlroku. Nezbytnou součástí tematických setkání jsou prezentace Odborně evaluačního týmu o plnění aktivit, zajímavých projektech a vyhodnocení každoročních analýz přínosů CSS.

Druhá část tematických setkání byla vždy zaměřena na přenos znalostí a prezentace konkrétních příkladů dobré praxe z území. Účastníci se tak mohli dozvědět o příkladech inspirující další centra. V Brně se kupříkladu CSS Severolanškrounsko podělilo o zkušenosti se zavedením systému setkávání zastupitelů členských obcí svazku po komunálních volbách 2018, CSS Severovýchod se pochlubilo spoluprací obcí při komunitním plánování a CSS Novoměstsko informovalo kolegyně a kolegy o inspiraci týkající se organizace příspěvků na vybavení dětského oddělení nemocnice Nové Město na Moravě.

V Olomouci představilo CSS Valašské Klobúcko společný projekt obcí svazku s názvem Hurá jdeme do práce!, CSS Luhačovské Zálesí pro změnu předvedlo společnou organizaci odpadového hospodářství a CSS Mohelnicko v rámci projektu ukázalo, že lze skvěle spolupracovat i pomocí společně realizované cyklotrasy Ochutnej Střední Moravu.

Na dalším setkání, které se konalo v Praze, předvedlo CSS Horaždovicko, že spolupráce obcí je potřebná a výhodná i při projektech Pojízdná prodejna a 3D tiskárna. CSS Podoubraví bylo úspěšné při společné organizaci poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení ultrazvukového přístroje pro endokrinologickou ambulanci a CSS Tanvaldsko se úspěšně daří využívat brownfields.

Poslední setkání se konalo v Pacově a tady předvedlo „domácí“ CSS Stražiště úžasný projekt Vybudování mateřské školy Za Branou. Tento projekt si účastníci mohli prohlédnout v reálu. CSS Nová Lípa následně navázalo informováním o systému Strategické řízení a plánování obcí v jejich dobrovolném svazku.

 

Všechny příklady dobré praxe byly velmi inspirativní! Těmito příklady a následnými diskusemi o nich byla setkání vždy ukončena. Podrobnější informace budou ke konci projektu shrnuty do sborníku.