01.04.2020

Projekt CSS pokračuje

Od 1. března 2020 pokračuje projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, známý hlavně jako Centra společných služeb (CSS) při Svazu měst a obcí ČR, prodloužením.

Projekt bude nově ukončen 28. 2. 2021, v území bude o trochu kratší a to do 31. 12. 2020. Prodloužení projektu je směřováno do oblastí:

  • Běžné denní sociální potřeby obyvatel v obcích DSO
  • Ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a veřejnoprávní smlouvy

Vyjednávání k tomuto prodloužení začala probíhat s řídícím orgánem, tedy MPSV ČR, na základě požadavků našich partnerů z území  v druhé polovině roku 2019. S přihlédnutím k uvedenému časovému období je ale skvělé, že nyní, v době pandemické situace nejen v České republice, má Svaz měst a obcí v rukou k reálnému užití nástroj pro řešení běžných denních potřeb v sociální oblasti obyvatel obcí zapojených v projektu. V dnešní aktuální situaci a při značných potížích ohrožených skupin obyvatel vyplývajícími z karanténních opatřeních ke Covid-19 je vidět, jak je meziobecní spolupráce důležitá. A již nyní, na počátku prodloužení projektu, jsou Centra společných služeb v oblasti pomoci s běžnými denními sociálními potřebami obyvatel důležitá a jsou plně využívána. Nikdo z nás nemohl v loňském roce tušit co nás zanedlouho čeká a jak velký rozsah spolupráce obcí bude v této oblasti potřeba. Jen se potvrzuje důležitost meziobecní spolupráce a její opodstatněnost v procesech veřejné správy. A těší nás, že pracovníci našich CSS i projektový tým byli tak předvídaví, i když na druhou stranu bychom byli mnohem raději, kdybychom nemuseli řešit skutečně doslova životně důležité situace.

Projektové aktivity pokračují dále ve schváleném rozsahu. Jen jsme se přizpůsobili aktuální situaci a osobní setkání jsme nahradili modernějšími technologiemi a setkáními na dálku. Pokud si však pracovníci CSS nejsou jistí, jsme připraveni zodpovědět veškeré dotazy telefonicky či emailem. Neváhejte kontaktovat náš projektový tým.