14.06.2019

Prodloužení projektu CSS

V březnu 2019 byla po konzultaci s odborným garantem projektu a poskytovatelem dotace podána Žádost o podstatnou změnu projektu, která se týkala využití uspořených finančních prostředků projektu CSS spočívajícím v zařazení nové klíčové aktivity „Podpora meziobecní spolupráce obcí v lokální ekonomice“

V březnu 2019 byla po konzultaci s odborným garantem projektu a poskytovatelem dotace podána Žádost o podstatnou změnu projektu, která se týkala využití uspořených finančních prostředků projektu CSS spočívajícím v zařazení nové klíčové aktivity „Podpora meziobecní spolupráce obcí v lokální ekonomice“ a s tím spojené prodloužení projektu.

Žádost o změnu byla v dubnu 2019 poskytovatelem dotace schválena, následně byl v květnu 2019 vytvořen a schválen změnový právní akt o poskytnutí podpory z OPZ na projekt CSS.

Na základě schválení uvedené změny projektu byly připraveny a  začaly být rozesílány Dodatky ke Smlouvám o vzájemné spolupráci s DSO do území. Projekt byl pro jednotlivá DSO prodloužen o půl roku, tj. od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

Do prodloužení s námí pokračuje 73 CSS.