09.05.2019

Příklady dobré praxe III - Členská sekce webu a odpovědné zadávání

Každý měsíc si o příkladech dobré praxe z Center společných služeb můžete přečíst v časopisu Moderní obec. Postupně vám je budeme představovat. Nyní přinášíme další dva příklady dobré praxe z CSS.

Každý měsíc si o příkladech dobré praxe z Center společných služeb můžete přečíst v časopisu Moderní obec. Postupně vám je budeme představovat. 

Nyní přinášíme další dva příklady dobré praxe z CSS:

1/2019 CSS Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram - Členská sekce webových stránek

CSS chtělo své obce jednotně informovat o aktuálních zákonech, novinkách, pomoc s dokumenty. Aby nemuselo informace posílat několikrát a starostové je pak složitě dohledávali v mailech apod., zřídilo tak CSS pro své členské obce na svých webových stránkách interní uzavřenou sekci, kde najdou vše na jednom místě. Zde mohou zástupci členských obcí, po zadání unikátního přístupového kódu, nalézt širokou škálu aktuálních informací z oblasti veřejné správy, bez dalšího složitého vyhledávání.  Poskytnuté informace v uzamčené sekci jsou pouze pro členské obce CSS z důvodu přidané hodnoty jejich členství v DSO ORP Příbram.

Interní členská sekce tak zajišťuje aktuální informovanost starostů a pracovníků obcí. Nemusí tak hledat potřebné údaje volně na internetu, v emailech a rozhodovat se, které jsou ty správné. Výsledkem uzamčené sekce je zjednodušený a rychlý přístup k informacím na jednom místě, který napomáhá k orientaci starostů v obecní problematice.

Takový to přístup pak snižuje:

·        čas starostů na zjišťování informací,

·        s tím související náklady na jejich čas,

·        administrativní náročnost na ně,

·        chybovost (v použití zastaralých aktualit, dokumentů apod.).

 

2/2019 - CSS Svazek obcí Písecka - Odpovědné zadávání

Ve spolupráci s Centrem společných služeb obcí Písecko zadalo město Mirovice veřejnou zakázku na komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů v letech 2019 – 2021. Specifikem této veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení bylo, že zadavatel použil v zadávací dokumentaci aspekty odpovědného zadávání.

Za odpovědné zadávání je považován takový přístup zadavatele, kdy je vedle důrazu na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení sledován i dopad dané veřejné zakázky na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životního prostředí. Pro zadání zakázky na komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů využilo město Mirovice v zadávací dokumentaci možnost požadovat po dodavatelích splnění tzv. zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky dle § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tato zvláštní podmínka se má dle uvedeného ustanovení týkat oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

Město Mirovice konkrétně v zadávací dokumentaci požadovalo, aby byl účastník zadávacího řízení držitelem certifikace ISO 9001 a ISO 14001

Svaz měst a obcí České republiky pořádal pro zástupce CSS Písecko školení v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek. V návaznosti na toto školení byl pracovníky CSS Písecko do zadávací dokumentace na právě připravované zadávací řízení na zabezpečení zneškodnění odpadů pro město Mirovice zapracován aspekt odpovědného zadávání „Ekologicky šetrná řešení“, a to prostřednictvím požadavku na splnění certifikace norem ISO 9001 a ISO 14001. Pracovníci CSS Písecko připravili pro město zadávací dokumentaci, vyjma technických podmínek poptávaného plnění a zastupovali jej, jakožto zadavatele, při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením. Během přípravy dokumentace konzultovali některé body s právníky Svazu měst a obcí České republiky.  

Veřejná zakázka zadávaná s využitím aspektů odpovědného zadávání má přínos nejen pro zadavatele, který tím získává požadované plnění, ale rovněž i pro širší veřejnost, tedy občany, a to např. v důsledku snížení negativních dopadů na životní prostředí, v důsledku podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce nebo zajištění důstojných pracovních podmínek. Tyto dopady jsou nezanedbatelné.