13.03.2019

Příklady dobré praxe II - Nákup energie a technologie na opravu komunikací

Každý měsíc si o příkladech dobré praxe z Center společných služeb můžete přečíst v časopisu Moderní obec. Postupně vám je budeme představovat. Nyní přinášíme další dva příklady dobré praxe z CSS.

 

Každý měsíc si o příkladech dobré praxe z Center společných služeb můžete přečíst v časopisu Moderní obec. Postupně vám je budeme představovat. 

Nyní přinášíme další dva příklady dobré praxe z CSS:

11/2018 - CSS Sdružení obcí Orlicko – společný nákup energie

V roce 2012 se Sdružení obcí Orlicko dohodlo se svými členskými obcemi na společném postupu při nákupu elektrické energie. Po dlouhých diskuzích se Orlicko rozhodlo nakupovat elektrickou energii jak v hladině nízkého napětí, tak v hladině vysokého napětí na Českomoravské komoditní burze Kladno a uzavřelo smlouvu o provádění burzovních obchodů  s burzovním dohodcem firmou FIN-servis, a.s,  se kterým spolupracuje Sdružení obcí Orlicko dosud.

Od samého počátku, z důvodu zajištění většího objemu obchodu, přizvalo Sdružení obcí Orlicko k společnému nákupu elektrické energie i obce a jimi zřizované organizace  z území CSS LANŠKROUNSKO a z území CSS Mikroregion Severo-Lanškrounsko a tak se  do prvého nákupu na rok 2013  zapojilo celkem 392 odběrných míst ve vlastnictví buď přímo obcí nebo jimi zřizovaných organizací. Objem nakupované elektrické energie byl pro rok 2013 6 000 MWh a dále se objem zvyšoval.

Díky společným nákupům došlo ke snížení cen. Od roku 2013 (nákup na rok 2014) nakupuje Sdružení obcí Orlicko s LANŠKROUNSKEM a s Mikroregionem Severo-Lanškrounsko na komoditní burze i zemní plyn. Pro rok 2017  tyto obce těchto svazků  nakoupily prostřednictvím komoditní burzy  24 000 MWh zemního plynu a vykázána úspora při nákupu plynu díky společnému postupu dosáhla 6 mil. Kč.  

 

12/2018 CSS Mikroregion Ivančicko – Společný nákup technologie na opravu komunikací v mikroregionu

Obce v CSS Mikroregionu Ivančicko se společně domluvily a nakoupily technologii na opravu výtluků v povrchu asfaltových komunikací. Stroj nakoupily v loňském roce 2017 na základě požadavků obcí. Zájem využívat technologii má všech 14 měst a obcí mikroregionu.

Jako u každého sdíleného majetku je obtížné nastavit optimální model jeho využívání. A právě zde hraje klíčovou roli Centrum společných služeb, které zajišťuje na základě požadavků obcí zapůjčování tohoto stroje a koordinuje obcemi dobrovolného svazku harmonogram oprav. Podpora CSS je tedy v nákupu této technologie ale i jejího spravování tzn. CSS vede evidenci kdo, kdy bude mít stroj vypůjčený, na jaké opravy a další údaje. CSS se také stará o následný případný servis, nákup materiálu a další využití stroje.

Obce získaly společným zakoupením této technologie bezproblémový přístup ke kompletnímu vybavení pro opravy výtluků, prasklin, děr, vypouklin na asfaltových silnicích, cyklostezkách, chodnících, hřištích apod. Nemusí tak žádat externí firmy, technické služby o opravy a dlouze na ně čekat, soutěžit zakázky a tak dále. Mají stroj vždy po ruce, pokud samozřejmě nevyužívá jiná obec, a lhůty na opravy silnic jsou mnohem kratší.  

 

Díky meziobecní spolupráci a společnému nákupu v  CSS Mikroregionu Ivančicko obce ušetřily spoustu finančních prostředků. Snížily čas a náklady na opravu komunikací, což je nejen k užitku obcí, ale má samozřejmě pozitivní vliv na spokojenost jejich obyvatel.