26.11.2019

III. Celorepublikové setkání CSS

Již potřetí se v rámci projektu Centra společných služeb uskutečnilo Celorepublikové setkání Center společných služeb (dále CSS). Více než 150 účastníků se sešlo v Hradci Králové, aby společně vyhodnotili projekt CSS. Co se za toho 3,5 roku projektu událo? Kolik přistoupilo obcí? Kolik školení se uskutečnilo? Jaká bude budoucnost Center a DSO ? To vše se dozvěděli účastníci setkání.

 

Jak se stalo tradicí, vždy na podzim roku se sjedou zástupci Center společných služeb z celé České republiky, aby se dozvěděli nové informace, podebatovali nad svými problémy a předali si příklady dobré praxe. Letošní již třetí setkání se uskutečnilo ve dnech 11. – 12. 11. 2019 v Hradci Králové spíše ve vyhodnocujícím duchu.

 

Ve svém kraji nás na úvod přivítal radní Královehradeckého kraje Pavel Hečko, který je odpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu a ředitelka Svazu Radka Vladyková. První den jednání byl zaměřen zejména na vyhodnocení projektu a zajímavosti .

Během projektu spolupracovalo 83 CSS, 1 727 obcí s dopadem na 2 022 051 obyvatel, což je více než čtvrtina obcí a pětina obyvatel České republiky. Během realizace projektu přistoupilo 94 obcí. Aktivity projektu CSS a činnost samostatných CSS v území je tak zaujaly, že se do zapojených dobrovolných svazků obcí (DSO) postupně přidaly. Měly tak možnost spolupracovat na řadě z 1 666 meziobecních projektů přímo v území. Za celou dobu realizace CSS poskytla více než 167 086 služeb starostům a občanům, ať už formou poradenství, činností rozvoje území, veřejných zakázek či GDPR, či propagací regionu.

 

Díky projektu se bylo vytvořeno v souladu s prioritami operačního programu Zaměstnanost, z kterého je projekt financován, 280 pracovních míst napříč republikou, ve dvou třetinách zastoupeno ženami, a poskytnout těmto zaměstnancům 72 bezplatných školení se zaměřením na aktuální problematiku veřejné správy. V území bylo v půlročních intervalech realizováno více než 580 setkání starostů a bylo vytištěno více než 157 tisíc kusů informačních zpravodajů. Za administrativní část projektu bylo podáno deset Zpráv o realizaci projektu a Žádostí o platbu a 21 žádostí o změny.

 

Další část prezentace byla zaměřena na vyhodnocení nové klíčové aktivity projektu Lokální ekonomika. Zde překvapivě vyznělo, že 87% obcí by chtělo větší pravomoce, aby mohly podporovat lokální ekonomiku. Přitom pouze 58% obcí má ve svém rozvojovém plánu kapitolu věnující se tématu Lokální ekonomiky. Některé obce již podporují podnikání na svém území například zvýhodněnými pronájmy prostor, spolupodílí se na vytváření infrastruktury podnikání či pomáhá poradenským a informačním servisem pro podnikatele. CSS se shodla, že mnohdy ani sám starosta nevěděl, jaké podnikatele a řemeslníky v obci má. To vše vyplývá z dotazníků, na které odpovědělo 1 332 obcí, z návratností dotazníků 87%.

 

Pondělní část setkání pokračovala prezentacemi a vyhodnocením projektu z pohledu expertů na komunikaci v území - jak CSS fungovala, co se jim podařilo a jak byl projekt pro území přínosný. Velmi zajímavá byla i část seznamující účastníky setkání s jednotlivými příklady dobré praxe. Program prvního dne ukončila prezentace o budoucnosti CSS – o probíhajících legislativních změnách, o dalších projektech SMO ČR a možnosti uplatnění CSS.

 

Druhý den byl zaměřen na školení o zákonu o finanční kontrole se zástupci Ministerstva financí ČR, které si velkým zájmem vyžádala sama CSS. Zároveň probíhal i Kulatý stůl s časopisem PRO města a obce o vyhodnocení projektu Center společných služeb.

Po oba dva dny se účastníci mohli dozvědět zajímavosti z realizace projektu, které připravil odborně-evaluační tým na velkoformátové plakáty. Jak si stojí jednotlivé CSS v počtu aktivit – kdo jich udělal nejvíce a kdo naopak nejméně, jaké nejčastěji dělali veřejné zakázky o hodnotě od 150Kč za občerstvení po 100 000 000Kč za bezemisní drážní vozidlo. A spoustu dalších zajímavostí.

 

Věříme, že setkání bylo pro všechna CSS přínosné. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za účast na setkání a za dosavadní spolupráci.

III. Celorepublikové setkání CSS

III. Celorepublikové setkání CSS