Centra společných služeb

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je jednou z projektových aktivit Svazu. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Tento projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Antonín Lízner

vedoucí projektový manažer

30.01.2020

Vyhlášení výzvy pro územní samosprávné celky

V rámci Operačního programu Zaměstnanost bude 16. 3. 2020 vyhlášena výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).

26.11.2019

III. Celorepublikové setkání CSS

Již potřetí se v rámci projektu Centra společných služeb uskutečnilo Celorepublikové setkání Center společných služeb (dále CSS). Více než 150 účastníků se sešlo v Hradci Králové, aby společně vyhodnotili projekt CSS. Co se za toho 3,5 roku projektu událo? Kolik přistoupilo obcí? Kolik školení se uskutečnilo? Jaká bude budoucnost Center a DSO ? To vše se dozvěděli účastníci setkání.

23.09.2019

Nařízení GDPR v praxi

V pátek 11. října 2019 se v Praze (Velký zasedací sál Zastupitelstva HMP, budova Nové radnice, Magistrát hl. m. města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1) uskuteční od 10,00 do 14,00 hodin školení na téma „Nařízení GDPR v praxi“. Akci pořádá Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů v rámci projektu Centra společných služeb (CSS). Školení je prioritně určeno pro pověřence pro ochranu osobních údajů zaměstnané v rámci projektu CSS. Vítáni jsou však i ostatní pověřenci obcí, měst, jimi zřizovaných škol a školských zařízení, ale i starostové, místostarostové a zaměstnanci obcí zabývající se ochranou osobních údajů. Ti se mohou přihlašovat prostřednictvím registračního formuláře zde.   Odkaz: https://forms.gle/AtWTjK7AfwGR4fqL8

foto cs.wikipedie

26.08.2019

Program EFEKT – podpora přípravy energeticky úsporných řešení pro města a obce

Program EFEKT je svým rozpočtem relativně malým dotačním programem, ale svou podstatou zaměření je stále významnějším. Program EFEKT se zaměřuje zejména na neinvestiční dotace, které motivují k přípravě kvalitního energeticky úsporného projektu. Subjekty ve veřejném sektoru, tedy zejména obce a města

01.07.2019

Článek o CSS - Mikroregion Chrudimsko ani v létě nezahálí

V červnu 2019 vyšel v Novinách kraje Chrudimska článek o Centru společných služeb a mikroregionu Chrudimska. O tom, jak CSS připravuje nové projekty a co mají dále v plánu si můžete přečíct v přiloženém článku.

25.06.2019

Tématické setkání Center společných služeb 2019

V průběhu května a června 2019 se Centra společných služeb (CSS) setkaly na pravidelných tematických setkáních CSS. Ty se uskutečnily ve 4 termínech – v Brně, Olomouci, Praze a Pacově.
Jejich cílem bylo informovat pracovníky CSS o aktualitách v projektu. Nejvíce je zajímaly podmínky prodloužení

14.06.2019

Prodloužení projektu CSS

V březnu 2019 byla po konzultaci s odborným garantem projektu a poskytovatelem dotace podána Žádost o podstatnou změnu projektu, která se týkala využití uspořených finančních prostředků projektu CSS spočívajícím v zařazení nové klíčové aktivity „Podpora meziobecní spolupráce obcí v lokální ekonomice“

09.05.2019

Příklady dobré praxe III - Členská sekce webu a odpovědné zadávání

Každý měsíc si o příkladech dobré praxe z Center společných služeb můžete přečíst v časopisu Moderní obec. Postupně vám je budeme představovat. Nyní přinášíme další dva příklady dobré praxe z CSS.

13.03.2019

Příklady dobré praxe II - Nákup energie a technologie na opravu komunikací

Každý měsíc si o příkladech dobré praxe z Center společných služeb můžete přečíst v časopisu Moderní obec. Postupně vám je budeme představovat. Nyní přinášíme další dva příklady dobré praxe z CSS.