Regionální komise

Regionální komise spolupracuje se zástupci regionálních sdružení obcí a měst, kteří se aktivně podílí na jednáních a přináší různá témata k řešení. Komise se rovněž zaměřuje na aktuální otázky z legislativy, která přímo ovlivňuje život v obcích, dále na prosazení co nejlepších podmínek pro samosprávy při vyjednávání o budoucím nastavení politiky soudržnosti a možností získávání finančních prostředků z evropských i národních zdrojů.

Mgr. Gabriela Hůlková

Předseda: Bc. Lukáš Vlček, DiS., Pacov, starosta, e-mail: vlceklukas@seznam.cz, tel.: 565 455 164, mobil: 607 939 900

Články v této sekci jsou určeny pro přihlášené uživatele. Přihlaste se...