Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj zahrnuje širokou paletu oblastí a pracovní skupina se zaměří na ty, které jsou pro města a obce aktuální. Jedná se o oblasti jako například hospodaření s vodou, udržitelné územní plánování, zpracování a využití dostupných dat, komunikace s developery a investory, péče o krajinu a další. Pracovní skupina mimo jiné poskytuje prostor pro výměnu informací a příkladů dobré praxe, zapojuje se do připomínkování souvisejících dokumentů a informuje o tématu udržitelného rozvoje v rámci struktur Svazu i směrem k zástupcům samospráv.

Obecně je cílem činnosti PS podpořit vnímání udržitelného rozvoje jakožto přirozené součásti každodenního života, reagovat na potřeby samospráv, vyplývající ze zahrnutí principů udržitelného rozvoje do jejich fungování a informovat o aktuálním dění v této oblasti.

Ing. Barbora Láníčková

Předseda: Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky města Jihlavy, e-mail: vit.zeman@jihlava-city.cz

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...