Pracovní skupina pro kohezní politiku

Pracovní skupina pro kohezní politiku (jinak též politiku soudržnosti) částečně spolupracuje s Regionální komisí a některá projednávaná témata se vzájemně prolínají a doplňují. PS se mimo jiné podílela na vypracování Pozice Svazu k budoucí politice soudržnosti, která stanovuje požadavky a potřeby měst a obcí pro budoucí programové období EU. Dále její členové připomínkovali legislativní návrhy Evropské komise a Pozici ČR k návrhům nařízení Evropské komise.

Mgr. Gabriela Hůlková

Předseda: Ing. Petr Osvald, Plzeň, úředník, e-mail: oslvad@plzen.eu; tel.: 378 032 075, mobil: 724 602 817

 

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...