Pracovní skupina pro DSO

Pracovní skupina pro Dobrovolné svazky obcí (DSO) vznikla na základě Platformy DSO v projektu CSS a navazuje tak na její aktivity. V rámci práce skupiny se řeší specifické otázky spojené s činností dobrovolných svazků obcí, sdílí se dobrá praxe a probírají se formulace podnětů z celé šíře činnosti svazků. Jednou z klíčových oblastí je i sdružení DSO do silné "lobbistické" skupiny, jejíž požadavky jsou přenášeny do aktivit a vyjednávacích pozic SMO ČR při jednáních s orgány veřejné správy a při přípravě změn legislativy, jakož i při prosazování DSO jako příjemců v dotačních programech. Dalším úkolem je i spolupráce na definicích rozšíření aktivit DSO v rámci výkonu veřejné správy a prosazování těchto záměrů svazků.

Pracovní skupina je navržena Sněmu SMO ČR k zařazení do struktur Svazu jako Výbor DSO, což umožní rozšíření činnosti a zesílení hlasu svazků v rámci práce SMO ČR.

Mgr. Bc. Martin Pikous

garant rubriky

Předseda: Mgr. David Novák, starosta obce Sviadnov, david.novak@sviadnov.cz

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...