Pracovní skupina pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO)

Pracovní skupina pověřenců pro ochranu osobních údajů nebo-li Pracovní skupina DPO (Data Protection Officer) je složena z pověřenců pro ochranu osobních údajů fungujících na obecních a městských úřadech či při dobrovolných svazcích obcí. Pozice tzv. DPO je zavedená Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR). Úkolem pověřence pro ochranu osobních údajů je pomoc a koordinace ve vztahu k ochraně osobních údajů pro příslušného správce či zpracovatele a současně pověřenec funguje i jako spojovací článek s dozorovými úřady, tj. Úřadem na ochranu osobních údajů. V rámci činnosti pracovní skupiny jsou konzultovány sporné otázky a výklad jednotlivých ustanovení GDPR v návaznosti na soudobý vývoj. Jedním z cílů pracovní skupiny je i sdílení dobré a špatné praxe a zvýšení povědomí o činnosti pověřenců pro ochranu osobních údajů zejména ve vztahu k vnitřní praxi úřadů a jejímu souladu s právní ochranou osobních údajů.

Mgr. Alena Klimt, DiS.

garant rubriky

Předseda: Ing. Dan Jiránek, jiranek@smocr.cz, mob.: 606 770 181

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...