Komise pro sociální věci a zdravotnictví

Zabývá se nejdůležitějšími tématy ze sociální oblasti, zejména problematikou sociální péče, komunitního plánování, sociálního bydlení, sociálního dialogu či negativních vlivů sociálního vyloučení ve všech jeho podobách. Sociální komise připomínkuje legislativní návrhy norem týkajících se sociální oblasti, stanovené zejména zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními normami.

Mgr. Claudia Varhol

garant rubriky

Předsedkyně: Mgr. Pavla Štrobachová, Smečno, e-mail: starostka@meusmecno.cz, tel.: 312 547 823, mobil: 602 892 778

Články v této sekci jsou určeny pro přihlášené uživatele. Přihlaste se...