Komise pro informatiku

Vyvíjí aktivity v oblasti modernizace samospráv s využitím informačních a komunikačních technologií. Podporuje uplatňování eGovernmentu, stejně jako celkový ekonomický rozvoj obcí prostřednictvím dostupné infrastruktury, kvalitních dat a služeb i jejich využitelnosti všemi občany. Spolupracuje s příslušnými orgány státu, napomáhá výměně zkušeností a příkladů dobré praxe mezi samosprávami v ČR i v zahraničí.

Mgr. Michaela Papírníková Jurečková

Předseda: Mgr. Jaroslav Střelák, Krumsín - pověřen řízením, e-mail: starosta@krumsin.cz, tel.: 582 394 039, mobil: 725 131 130

Články v této sekci jsou určeny pro přihlášené uživatele. Přihlaste se...