16.06.2020

V jednotě je síla

V úterý 16. června 2020 se krátce po poledni sešli starostové napříč Českou republikou, v Praze na Malostranském náměstí, aby vyjádřili podporu senátnímu návrhu, který směřuje ke kompenzaci ztrát, které utrpěly obce a města.

Děkujeme všem, kteří vzali rozum do hrsti a podpořili senátní návrh a tím umožnili, aby stát navrátí obcím alespoň část peněz, které si od nich vypůjčil.