14.02.2020

Kongres Rady evropských obcí a regionů se blíží: Jak města a obce reagují na měnící se svět?

Nezapomeňte se včas registrovat na Kongres Rady evropských obcí a regionů (CEMR), který se uskuteční ve dnech 6. – 8. května 2020 v rakouském Innsbrucku. Dozvíte se mimo jiné, jak obce řeší dopady klimatických změn, jaké realizují projekty energetických úspor, jak se dívají na alternativní zdroje energie, čistou mobilitu, čistotu ovzduší a vod či jak bojují s dopady sucha. Jinými slovy: co mohou obce a města reálně dělat, aby se připravila na změny, kterými procházíme a zároveň dokázala udržet kvalitu života, sociální smír a bezpečnost pro své občany.

Využijte možnost včasné registrace do 16. 3. 2020 za nižší registrační poplatek ve výši 600,- Euro. Registrovat se na Kongres CEMR je možné prostřednictvím webových stránek věnovaných Kongresu: www.cemr2020.at, kde budou zároveň uveřejněny další organizační a logistické informace, včetně aktuálního programu. Při pozdější registraci je poplatek stanoven na 690,- Euro.

Celým programem Kongresu CEMR ve dnech 6. – 8. května 2020 se bude prolínat téma udržitelného rozvoje.

Na co se účastníci mohou těšit:

  • diskuse na téma udržitelného rozvoje a jeho naplňování a financování ve skutečném životě měst
  • zajímavé prezentace i tematické exkurze přímo v terénu
  • možnost seznámit se s konkrétními příklady opatření a projektů
  • panelové diskuse, workshopy
  • vystoupení zajímavých osobností - např. zástupkyně generálního sekretáře OSN Amina J Mohammed, poslankyně Evropského parlamentu Catherine Chabaud nebo starosta Innsbrucku Georg Willi. 

Dozvíte se mj. zajímavé údaje o systému zásobování pitnou vodou nebo moderních dopravních řešeních v Innsbrucku; diskutovat se bude také o možných způsobech zmírnění sociálních nerovností či o tom, jak mohou místní aktéři přispět k udržitelnému rozvoji svého města. Více k programu najdete na www.cemr2020.at.

Pro zástupce českých samospráv představuje Kongres jedinečnou příležitost setkat se s kolegy – starosty, starostkami a zastupiteli z celé Evropy a prodiskutovat praktickou stránku udržitelného rozvoje měst či možné reakce na výzvy současného světa. Svou účastí mohou čeští zástupci přispět k této debatě, podělit se o své zkušenosti a načerpat novou inspiraci.

Pro více informací můžete kontaktovat Mgr. Gabrielu Hůlkovou z Kanceláře Svazu: hulkova@smocr.cz, telefon: 733 182 293.

Doporučujeme prohlédnout si také průvodce Kongresem.

Insbruck CEMR