03.12.2020

Informace k testování učitelů od 4. prosince

Všichni pedagogičtí pracovníci se mohou od 4. do 18. prosince nechat bezplatně otestovat na přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2.

Na základě jejich žádosti a potvrzení o zaměstnání školy či jiného školského zařízení jim bude provedeno vyšetření antigenním testem ve všech zařízeních v síti antigenních odběrových center (AOC). Školy mohou žádat v případě vysokého zájmu pracovníků také zřízení mobilního odběrového místa. O tomto postupu rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádným opatřením č.j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN. Další informace k testování rozeslalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do škol.

Apelujeme na ředitele škol a zřizovatele odběrových center, aby vynaložili maximální součinnost při zajištění testování.