25.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 25. LEDNA 2021

Vláda na svém jednání 22. 1. 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno po dobu trvání nouzového stavu, tedy nejméně do 14. 2. 2021.

Provoz škol se tak od 25. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020 (ZDE), pouze s drobnou aktualizací platnou od 10. ledna umožňující konání zkoušek na VŠ a VOŠ do počtu 10 osob.

O dalších změnách opatření, ke kterým by mohlo dojít s účinností od 1. února, bude vláda jednat ve středu 27. ledna 2021.

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.