23.06.2020

ESO nabízí nový katalog bezplatných kurzů

S blížícím se druhým pololetím roku 2020 přichází projekt ESO s rozšířenou verzí katalogu bezplatných akreditovaných kurzů pro úředníky (kterých se mohou účastnit také volení představitelé měst a obcí). Úvod do práva pro neprávníky, interní předpisy obce či sociální služby z pohledu obcí a krajů a řada dalších témat školení připravil expertní tým a Ministerstvo vnitra akreditovalo v průběhu koronavirové krize.

Ve srovnání s předchozím vydáním katalogu obsahuje informace o novinkových vzdělávacích programech, které expertní tým připravil a Ministerstvo vnitra.

  • Úvod do práva pro neprávníky
  • Čeština v úřední praxi
  • Interní předpisy obce
  • Správa živnostenského podnikání pro pokročilé
  • Sociální služby z pohledu obcí a krajů
  • Krizové řízení na úrovni obcí v praxi
  • Základní principy fungování hlavního města Prahy a jeho městských částí
  • Cyklus kurzů „3E v praxi územních samosprávných celků“
  • Cyklus kurzů určených především pro personalisty a tajemníky

Každému kurzu je věnována jedna stránka katalogu. Naleznete zde vždy stručnou anotaci příslušného vzdělávacího programu, obsah (dílčí témata) kurzu a informaci o časové dotaci.

V elektronické verzi je katalog dostupný na webu www.projekteso.cz (konkrétně ZDE). V tištěné verzi bude katalog k dispozici mj. na krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR realizovaných v jednotlivých krajích v průběhu srpna – října 2020.