25.05.2020

ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE

Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlašují na úterý 26. května 2020 ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE.

Svaz měst a obcí ČR Sdružení místních samospráv ČR Spolek pro obnovu venkova ČRvyhlašují na

úterý 26. května 2020
ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE


Poslanecká sněmovna v úterý 26. května rozhodne o dopadech zákona o kompenzačním bonusu na samosprávy. Poslanci mohou podpořit návrh Senátu, který požaduje, aby kompenzace byly vypláceny bez dopadu na rozpočty samospráv, anebo potvrdit původní návrh Vlády ČR, který určuje, že kompenzace mají být vypláceny ze sdílených daní s výrazným dopadem na rozpočtové určení daní (RUD).

Opakovaně jsme jako představitelé samospráv deklarovali, že obce, města a kraje jsou solidární se státem v této nelehké době. Samosprávy udělaly a stále dělají dost pro to, abychom tuto výzvu společně zvládli. Podpora ohroženým OSVČ, společníkům malých firem či rodinných firem je správné rozhodnutí. Ovšem dopad zákona o kompenzačním bonusu jen na rozpočty obcí dosáhne až -12 mld. Kč navíc nad očekávaný propad sdílených daní. Jsme přesvědčeni, že tyto kompenzace mají být hrazeny ze státního rozpočtu nástroji mimo dopad na RUD.

Vyzýváme Vládu ČR, poslance a senátory, aby přijali taková opatření, která navrátí tyto finance zpět do rozpočtů samospráv.

Na podporu této iniciativy proto vyhlašujeme společný tichý protest samospráv a žádáme obce, města a kraje, aby jej podpořily

vyvěšením černé vlajky

na obecních / městských / krajských úřadech. Dejme za samosprávy společně najevo, že ve snaze udržet investice v našich obcích a krajích jsme zůstali sami. Je naším společným úkolem pomoci rozhýbat regionální ekonomiku, ovšem tak výrazný zásah státu s dopadem na obecní a krajské rozpočty nemohou samosprávy samy zvládnout. Formu protestu záměrně volíme jako tichou, která adekvátně odpovídá současné situaci. O podporu tohoto tichého protestu rovněž žádáme všechny kraje v České republice.

Děkujeme za Vaši podporu s vírou, že poslanci tuto formu protestu pochopí a samosprávy podpoří.


František L u k l, v.r. Stanislav P o l č á k, v.r. Veronika V r e c i o n o v á, v.r.

předseda SMO ČR předseda SMS ČR předsedkyně SPOV ČR