Informační servis

Svaz měst a obcí ČR vydává zpravodaj – Informační servis (InS), jehož první číslo vyšlo již v listopadu roku 1993. Jeho úkolem je informovat o aktivitách Svazu za uplynulý měsíc a upozorňovat na připravovanou legislativu týkající se samospráv. Vychází v nákladu 3000 kusů a je zdarma rozesílán na všechny členské obce Svazu a smluvené adresáty (ministerstva, poslanecké výbory, nevládní instituce atd.).

Z Informačního servisu se dozvíte, kde a o čem jednali v uplynulém měsíci zástupci Svazu, které svazové orgány zasedaly a o čem rozhodly, čím se zabývaly svazové komise, jaké návrhy právních norem byly připomínkovány atd. Zpravodaj ale čtenáře upozorňuje také na připravované právní předpisy a aktuálně projednávanou legislativu, informuje, jakým způsobem se promítne do fungování samospráv a případně jaké kroky podniká Svaz k nápravě navrhovaných pro obce nepřijatelných ustanovení.

Velká pozornost je věnována rubrice Právní poradna, kde odborníci z KVB advokátní kanceláře pomáhají tazatelům s výkladem nejednoznačně formulovaných zákonných ustanovení týkajících se působnosti obcí. Právní poradna má i své webové stránky, kde jsou zpracované dotazy zveřejňovány a průběžně aktualizovány.

Zpravodaj InS dává prostor také informacím ze zahraničí, informuje o výsledcích jednání delegátů Svazu na evropské půdě a nabízí možnosti navázání partnerské spolupráce s městy a obcemi z jiných zemí.

V neposlední řadě je třeba dodat, že v časopise avizujeme také připravované akce, které pro představitele samosprávy Svaz organizuje, nebo se na jejich přípravě alespoň podílí.

V našem zpravodaji můžete i inzerovat.