18.02.2021

Evropský Zelený týden 2021 se blíží!

Zapojte se i Vy!

Asi se už dnes nenajde člověk, který by neuznal, že znečištění postihuje každého z nás - vzduchem, který dýcháme, vodou, kterou pijeme, nebo zemí, na které pěstujeme své jídlo. Znečištění, bez ohledu na jeho původ, je také jedním z hlavních důvodů ztráty biologické rozmanitosti. A to by rád upozornil také blížící se tzv. Evropský Zelený týden.

A pokud i Vy plánujete v období od 3. května do 13. června 2021 jakoukoli událost, která je spjata právě s tématem nulového znečištění ovzduší, vody a půdy, neváhejte se k tomuto Zelenému týdnu připojit i Vy.

Tato každoroční akce, kterou pořádá generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise přitahuje dlouhodobě pozornost řady politiků, ekologů, ale také firem a další relevantních iniciativ a účastníků. Uspořádat můžete jakoukoli akci, která je s tímto tématem spjata. Může jít například o konferenci, workshop, výstavu, ale také o webinář, networkingovou akci či jakékoli jiné.

Zaregistrujte svou akci do 12. března 2021 a staňte se součástí evropské komunity. 

Dovolujeme si Vás dále informovat, že nyní vzniká tzn. "Akční plán EU na cestě k cíli nulového znečištění", který je klíčovou akcí evropské Zelené dohody, o které jsme již informovali dříve. Tento akční plán si klade za cíl pomoci vytvářet prostředí bez toxických látek v celé EU. Plán rovněž podpoří obnovu po pandemii COVID-19 tím, že pomůže znovu vybudovat udržitelnější hospodářství EU, vytvoří pracovní příležitosti a sníží sociální nerovnosti.

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů