Voda18.02.2021

Evropský Zelený týden 2021 se blíží!

Zapojte se i Vy!

01.06.2020

Proč má mít štěrk přednost před pitnou vodou? Kauza pokračuje…

Nedaleko Uherského Ostrohu chce těžit soukromá společnost České štěrkopísky. Ve složitém povolovacím procesu, který se vleče už roky, jí zbývá dostat povolení k těžbě. Projekt má potřebný dokument EIA, který posuzuje dopady na životní prostředí. Podle kritiků nezákonně. Proti těžbě vystupuje také Svaz měst a obcí. Nechápe, že se Ministerstvo životního prostředí chlubí miliardovými částkami v boji se suchem, ale proti těžbě se nevymezí. „Nevím, jestli se tomu máme usmívat, nebo plakat. Na jedné straně tu vláda plánuje přehradu na Horňácku za desítky miliard a na druhé straně povolíme těžbu štěrkopísku a potencionálně ohrozíme zdroj pitné vody, tak si o tom můžeme myslet své. Jak by řekl klasik. Je tam asi něco shnilého. Ne ve státě dánském, ale v tomto rozhodovacím procesu,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

24.04.2020

Občané mohou pomoci svým oblíbeným obecním stromům. Návod jak nabízí kuchařka iniciativy Zalejme.cz

Jak každý starosta jistě ví, péče o obecní či městské stromy je personálně i finančně velmi náročná a často chybí i voda na zalévání. Při tom městská zeleň neposkytuje jen stín, ale i výrazně ochlazuje své okolí a má pozitivní vliv na duševní pohodu i spokojenost lidí s místem, kde bydlí. Iniciativa Zalejme.cz nabízí aplikaci a návod, jak zapojit občany a zároveň využít zbytkovou vodu z domácnosti.

17.02.2020

Chytré hospodaření s vodními zdroji

Liberecký kraj, jako druhý český region, se zapojuje do evropské platformy Water Smart Territories a ve spolupráci se společností AQUATEST, která je členem skupiny PURUM KRAFT, pomáhá definovat stěžejní vodohospodářská témata. Liberecký kraj se zaměří na úbytek zásob podzemních vod, koncentraci pesticidních látek, retenci vody v krajině, využití čistírenských kalů či digitalizaci vodohospodářských dat.

12.08.2019

Bojujete s negativními dopady sucha? Chystáte se stavět vodovod nebo kanalizaci?

Ministr životního prostředí uvolňuje 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Prostředky poslouží obcím ke zmírnění negativních dopadů sucha, k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod.