30.11.2020

Světlo pro lepší dobu

Na základě žádosti našich německých partnerů jsme zveřejnili výzvu k podpoře akce "SVĚTLO PRO LEPŠÍ DOBU“ na našich stránkách „VLK TRÁVU NEŽERE“.

Jak určitě víte, problémy s vlky enormně nenarůstají jen v Německu, ale stávají se stále vážnější hrozbou pro další existenci pastevního chovu domácích zvířat v celé Evropě.
Ploty, ovčáci a strážní psi nejsou v hustě osídlené kulturní krajině reálnou alternativou! Proto chceme, aby naše světlo vyslalo jasný signál, který by měli politici vnímat v celé Evropě.
Pokud máte příležitost, zorganizujte takovou akci! Jde o vyslání požadavku všem vládám a politikům v EU, aby se změnila současná vlčí politika.
Rovněž vyzýváme regiony, které dosud nebyly zasaženy útoky vlků, aby projevily solidaritu.
Každý, kdo chce něco změnit, by se měl připojit.
Zapalte světlo všude v Evropě, abyste upozornili na naše obavy a zahájili konstruktivní dialog.

Pokud máte možnost, připojte se k této akci! Cílem je vyslání signálu všem vládám a politikům na národní a celoevropské úrovni.

Světlo pro lepší dobu. „Budou mít pasená zvířata v Evropě ještě budoucnost?“

Tuto akci pořádá na celoevropské úrovni Sdružení pro podporu německého chovu ovcí (Förderverein der Deutschen Schafhaltung e.V. (FDS)).

 

JESTLI SE CHCETE PŘIPOJIT K AKCI "SVĚTLO PRO LEPŠÍ DOBU" , STAČÍ, KDYŽ POŠLETE POŠTOVNÍ SNĚROVACÍ ČÍSLO (PSČ) SVÉ OBCE NA MAIL :

info@vlktravunezere.cz

Více informací:

www.vlktravunezere.cz