24.02.2021

Jak na zdravou a živou krajinu

Unikátní seminář a poradenství pro obce. Nejbližší termín už 4. 3. 2021, 12-16 hod.

 Nadace Partnerství připravila půldenní online seminář pro představitele obcí, které mají zájem o zlepšení stavu zemědělské krajiny ve svém katastru. Seminář je zaměřen ryze prakticky. Jeho cílem je:

  • pomoci účastníkům zorientovat se v problematice
  • na konkrétních řešeních jim ukázat, jak mohou s obecními pozemky v extravilánu nakládat
  • představit možnosti financování těchto opatření z dotačních programů
  • ukázat řešení, která nevyžadují finanční spoluúčast obce

Absolvent semináře bude schopen zhodnotit možnosti obnovy krajiny ve svém katastru. Bude vědět, jak se posunout od záměrů k jejich realizaci a jak přitom včas reagovat a získat další potřebné informace. Obce jsou významnými vlastníky zemědělské půdy. Mají tak klíč k řešení neuspokojivého stavu zemědělské krajiny ve svých katastrech. Obecní pozemky jsou většinou propachtovávány jako orná půda. Mnohé z nich jsou historickými polními cestami, které byly rozorány. Další parcely mohou tvořit neprodukční plochy, jejichž primárním cílem je zajištění ekologické stability krajiny a kvalitního životního prostředí pro občany. Dobře z naší zkušenosti víme, že každá obec má svá specifika. Abychom vám na semináři věnovali dostatek prostoru, omezili jsme účast na 30 osob. S Martinem Smetanou, expertem pro adaptační opatření v krajině a vítězem soutěže Adapterra Awards 2019 v kategorii Volná krajina, se budete věnovat konkrétním řešením, která vás budou osobně zajímat. Po semináři si lze domluvit individuální konzultace.

Chci se registrovat na seminář – 4. 3. 2021