05.01.2021

MŽP: Metodický pokyn k ukládání odpadů na skládku

Ministerstvo životního prostředí připravilo další podklad k nově přijaté odpadové legislativě, který popisuje plnění některých povinností při ukládání odpadů na skládku.

Dokument je také k dispozici na www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady.