Nová odpadová legislativa19.01.2021

Nové odpadové předpisy 2021 - aktuální výklad změn

Česká asociace oběhového hospodářství si Vás dovoluje pozvat na on-line webinář NOVÉ ODPADOVÉ PŘEDPISY 2021 - aktuální výklad změn. Webinář se koná pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. Uskuteční se ve středu 27. 1. 2021 od 9 do 12 hodin.

11.01.2021

Praktické otázky a odpovědi - pokračování

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí připravilo otázky a odpovědi k poplatkům za ukládání odpadů na skládky od 1. 1. 2021.

05.01.2021

MŽP: Metodický pokyn k ukládání odpadů na skládku

Ministerstvo životního prostředí připravilo další podklad k nově přijaté odpadové legislativě, který popisuje plnění některých povinností při ukládání odpadů na skládku.

04.01.2021

V ulicích přibudou barevné popelnice.

S novým rokem přicházejí i nová pravidla pro zacházení s odpadem. Přibude popelnic, kde ho lze třídit. Někde je lidé dostanou až domů a obce jim také mohou účtovat poplatky podle toho, kolik skutečně vyhodili.

23.12.2020

Zákony k odpadové legislativě - plné znění

Dnes 23.12. byly ve Sbírce zákonů pod částkou 222, 223, a 224 zveřejněny zákony k odpadové legislativě

18.12.2020

Placení poplatku za ukládání odpadů na skládky

Další z metodik MŽP k odpadové legislativě, tentokrát v souvislosti s placením poplatku za ukládání odpadů na skládku. V metodickém sdělení se dozvíte, kdo je poplatníkem poplatku, kdo je plátcem poplatku, jaké jsou povinnosti provozovatele skládky. Dále je řešena otázka placení poplatku za komunální odpady, jejichž původcem je obec a podmínky a pravidla uplatnění tzv. slevy v případě ukládání obecních komunálních odpadů.

18.12.2020

Praktické otázky a odpovědi

Vzhledem k některým nejasnostem, které mohou v souvislosti s novou odpadovou legislativou vyvstat, vznesl Svaz měst a obcí podrobné dotazy na ministerstvo životního prostředí a my vám nyní přinášíme odpovědi alespoň na některé vaše otázky.

18.12.2020

Nová legislativa pro rok 2021 a její dopady pro obce

Jaké legislativní novinky se v novém roce nejvíce dotknou samospráv? S takovým dotazem jsme se před koncem roku obrátili na Úřad vlády a všechna ministerstva. Na základě poskytnutých informací nabízíme shrnutí nových právních předpisů, které přinášejí obcím nové povinnosti a finanční dopady do obecních rozpočtů. Stav ke dni 1. 1. 2021.

15.12.2020

Metodické pokyny pro obce ve vztahu k novému zákonu o odpadech

V souvislosti s nově přijatou odpadovou legislativou, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou PČR s účinností od 1. 1. 2021, připravilo Ministerstvo životního prostředí metodické podklady pro obce.