23.12.2020

Zákony k odpadové legislativě - plné znění

Dnes 23.12. byly ve Sbírce zákonů pod částkou 222, 223, a 224 zveřejněny zákony k odpadové legislativě

  • Zákon o odpadech (částka 222) pod číslem 541/2020 Sb.
  • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností  (částka 223) pod číslem 543/2020 Sb.
  • Zákon o výrobcích s ukončenou životností (částka 223) pod číslem 542/2020 Sb.
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (částka 224) pod číslem 545/2020 Sb.

Plné znění naleznete v příloze.