22.01.2021

Výrobky s ukončenou životností - nový materiál MŽP

V sérii materiálů k nové odpadové legislativě přibyl ze strany Ministerstva životního prostředí další metodický podklad, a to k novému zákonu o výrobcích s ukončenou životností - k oblasti uvádění viditelného recyklačního příspěvku.

Tento materiál přikládáme. Metodický podklad je k dispozici na stránkách MŽP - www.mzp.cz/cz/oddelene_uvadeni_nakladu