09.02.2021

Svaz jedná o využití plastových výmětů

Praha 9. února 2021, O zpracování a energetickém využití plastových výmětů z třídících linek, které nemohou být uloženy na skládku, jednali 9. února zástupci Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), ministerstva životního prostředí (MŽP) a cementárenského průmyslu.

Jako jedno z efektivních a rychlých řešení nakládání s plastovým výmětem se nabízí zvýšení kapacity výroby alternativních paliv z odpadů v ČR (tzv. TAPy).  Za předpokladu, že česká výroba alternativních paliv splní přísné parametry pro pece v cementárnách. Jejich provozovatelé nyní zformulují své možnosti a podmínky, které předají Ministerstvu životního prostředí (MŽP) k zapracování do závazných podmínek energetického využití TAPů.

Po konstruktivním jednání se všichni zúčastnění shodli na maximální součinnosti  a hledání možností, jak docílit snížení skládkování odpadů.  SMO ČR velmi oceňuje, i přes složitou dobu,  rychlé organizace jednání ze strany MŽP, které jsou přínosné pro všechny strany z hlediska pohledu na danou problematiku. Díky těmto jednáním se zajistí stabilita a efektivní náběh nové legislativy.

 

Ing. Alexandra Kocková                                                                                                                          

Tiskový zástupce SMO ČR                                                                                                                            

Email: kockova@smocr.cz tel.: 725 607 753

 

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá téměř 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.