06.04.2021

Posouzení zvýšení plateb za plastový odpad z obcí - přehledný manuál

Zdražila vám svozová firma odběr vytříděných plastů ze žlutých kontejnerů a jejím argumentem jsou zvýšené ceny plastových výmětů od třídících linek kvůli jejich jinému využití? Přehledný manuál poradí, jak si spočítat reálné navýšení cen.

Do konce loňského roku mohly třídící linky ukládat plastový výmět na skládky Od 1. ledna 2021 je ukládání plastového výmětu na skládku povoleno jen 15%, zbytek musí být využit energeticky. Přinášíme manuál, který za vás spočítá reálné navýšení cen. Kam ukládala třídící linka plastové výměty do konce loňského roku, jak je řeší od ledna tohoto roku a jaká je účinnost třídící linky?

Autorkou dokumentu je Ing. Olga Dočkalová, starostka obce Sudice a členka Komise životního prostředí a energetiky Svazu měst a obcí.