19.04.2021

Odpověď GFŘ k žádosti SMO ČR o vysvětlení DPH u komunálního odpadu

Svaz měst a obcí ČR obdržel od Generálního finančního ředitelství vyjádření ve věci žádosti o vysvětlení sazby DPH v případě „komunálního odpadu“.  Svaz reagoval na informaci GFŘ vydanou dne 11. 2. 2021, která se věnuje změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021.

Informace pracuje s tím, že pojem komunální odpad pro účely zákona o DPH má být vysvětlován ve smyslu přílohy č. III Směrnice EU k DPH, tedy, že se jedná o „domovní odpad“. V předchozích informacích byl pojem „komunální odpad“ vysvětlován odkazem na Zákon o odpadech.

Dle GFŘ věcně nedochází k výkladové změně a tedy obdobně jako v minulých letech platí, že pokud například při rekonstrukci domácnosti vznikne stavební a demoliční odpad, či odpad z izolačních materiálů a stavebních materiálů s obsahem azbestu, nejedná se již o odpad komunální, jelikož předmětný odpad spadá do jiné skupiny, než ve kterém je ve Vyhlášce č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) zařazen komunální odpad.

Plné znění odpovědi je ke stažení níže

Mgr. Ivona Mottlová