10.02.2020

MŽP se dohodlo na řešení klesající ceny papíru, obce nic doplácet nebudou

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM spouští krizový scénář kvůli nízké ceně papíru. Ministr Brabec se na tom dohodl s vedením společnosti. Z rezervního fondu EKO-KOM uvolní finanční prostředky, které poputují do třídíren odpadů. Těm vykompenzují klesající cenu a přebytek vytříděného papíru na trhu. Obce tak už nebudou na sběr papíru doplácet svozovým společnostem ani recyklačním linkám. Spuštění intervenčního mechanismu kvituje Svaz měst a obcí ČR.

V posledních měsících rapidně klesla na globálním trhu cena vytříděného papíru, týká se to zejména směsného papíru, lepenek a kartonů. Důvodů pro klesající cenu papíru je několik: především nízký odbyt papíru na čínském trhu, málo zpracovatelských kapacit v Evropě, levné dřevo na trhu, kterého přebývá kvůli kůrovcové kalamitě, což způsobuje, že se papír vyplácí vyrábět rovnou z primárních surovin.   Ministr životního prostředí Richard Brabec v posledních týdnech jednal s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, která zajišťuje mezi obcemi, recyklačními linkami i zpracovateli systém vytřídění, zpracování a odbytu sesbíraných obalů, a dohodl se na spuštění tzv. intervenčního mechanismu. Ten spočívá v uvolnění finančních rezerv na kompenzaci propadu cen vytříděných komodit na trhu, které EKO-KOM vytváří na základě zkušeností z předchozí krize roku 2008. „Z obcí i měst jsme měli v posledních týdnech signály, že svozové firmy a recyklační linky nechtějí papír odebírat. Nebo že obcím chtějí odběr vytříděného papíru přímo účtovat. To samozřejmě znamená pro obce citelný zásah do rozpočtů, s ohledem na to, že lidé více třídí, ale také více produkují. S EKO-KOMem jsme začali okamžitě jednat o řešení a překlenutí doby, kdy cena papíru je na minimu,“ uvedl dnes ministr životního prostředí Richard Brabec. Trh s druhotnými surovinami je poměrně proměnlivý a k výkyvům v odbytu dochází cyklicky. Podobný negativní vývoj na trhu druhotných surovin Česká republika již v minulosti řešila například v roce 2008, kdy bylo potřeba spustit finanční intervenci k zajištění fungování systému třídění a využití obalových odpadů i přes probíhající hospodářskou krizi. „Na základě našeho vyhodnocení i výhledu pro následujících 12 měsíců se zpětnou účinností od počátku roku zvyšujeme naše platby třídírnám. Za tunu převzatého a upraveného sběrového papíru nyní dostanou na čtyřnásobek toho, co doposud, tedy na průměrných 420 Kč (320 Kč za převzetí a úpravu odpadu + 100 Kč za předání k recyklaci). Náklady této intervence pokrýváme z rezervního fondu k tomuto účelu zřízeného a prozatím nepředpokládáme zvýšení ceny sdruženého plnění,“ uvedl generální ředitel EKO-KOMu Zbyněk Kozel.   „Naše intervence nemůže ve vztahu k obcím kompenzovat negativní vývoj trhu s papírem v celém rozsahu. Přesto by měly po této intervenci třídičky papíru přebírat vytříděný papír z obcí a měst, ať již přímo nebo od svozových společností, přinejmenším bezplatně. To by mělo udržet třídění papírových odpadů v chodu, tak jako se nám to společně podařilo v době krize v roce 2009,“ pokračuje Kozel.   „Dle našich předpokladů by tato intervence měla zajistit bezproblémové převzetí papírového odpadu třídičkami. Tato intervence však neovlivní ceny obchodníků s druhotnými surovinami (výkupen). Obce, které dosud řešily nakládání s odpadem přímým prodejem některému z obchodníků, mohou využít intervenčního mechanismu tak, že odpad předají některé z třídiček zapojených do systému,“ doplnil Kozel. Spuštění intervenčního mechanismu vítá i Svaz měst a obcí ČR: „Rozhodnutí AOS EKO-KOM, která v dohodě s MŽP přistoupila ke zvýšení platby třídičkám za tunu dotříděného sběrového papíru, rozhodně vítáme. Naše aktivita směrem k MŽP padla na úrodnou půdu. Obce a města, která svědomitě třídí odpad, nesmí doplácet na své zodpovědné chování,“ uvedl dnes František Lukl, předseda SMO ČR. „Zhruba do roka by měly vzniknout nové zpracovatelské kapacity papíru u nás i v Německu. Očekáváme, že poté se situace zlepší a cena vykupovaného papíru půjde zase nahoru,“ uzavírá situaci ministr Brabec.