28.07.2021

Místní poplatky za komunální odpad

Ministerstvo financí dnes vydalo metodickou pomůcku pro oblast místních poplatků za odpady.

Vzhledem k šíři změn v odpadové legislativě jde o vítanou snahu státních orgánů vysvětlit alespoň základní otázky týkající se této nepřehledné problematiky. V pomůcce lze nalézt odpovědi Ministerstva financí na otázky týkající se volby varianty poplatku, nastavení, výběru a určení jeho výše. Metodická pomůcka je ke stažení pod tímto článkem, popřípadě na adrese: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2021/metodicka-pomucka--mistni-poplatky-za-ko-42598.

Mgr. Tomáš Sobota Legislativní a právní sekce SMO ČR