26.01.2021

Metodický pokyn pro žadatele o povolení dle zákona o odpadech

K dispozici máme další metodický pokyn ministerstva k novému zákonu o odpadech, který je směřován zejména na žadatele o povolení nových zařízení pro nakládání s odpady, o souhlas s provozem malého zařízení, o povolení obchodování s odpady a plnění ohlašovacích povinností provozovatelů zařízení, obchodníků a zprostředkovatelů.

Metodický pokyn naleznete také na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zakon_odpady_metodicky_pokyn/$FILE/OODP-Metodicky_pokyn_NZ_Zadatele_final-25012021.pdf