04.03.2021

Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a příslušných prováděcích předpisů.

Metodiku naleznete v příloze.