15.12.2020

Metodické pokyny pro obce ve vztahu k novému zákonu o odpadech

V souvislosti s nově přijatou odpadovou legislativou, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou PČR s účinností od 1. 1. 2021, připravilo Ministerstvo životního prostředí metodické podklady pro obce.

Jedná se o: Právní výklad k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

                    Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

                    Metodické sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění povinností podle nového zákona o odpadech, které má za cíl zpřehlednit fungování obecního systému odpadového hospodářství. Ve sdělení jsou popsány otázky zpoplatnění občanů v roce 2021, vyhláška o obecním systému, požadavky na obecní systém, postavení obce jako poplatníka poplatku za ukládání odpadů na skládku, povinnosti obce jako původce odpadů, otázka sběrných dvorů provozované jako zařízení ke sběru odpadů, provoz komunitní kompostárny a školní sběr.

 

Materiály, které byly připraveny ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, jsou k dispozici na webových stránkách MŽP v části "Legislativa a metodické podklady" - https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady

Pomohou Vám s odpověďmi alespoň na část otázek v souvislosti s nastavením obecního systému nakládání s odpady a tvorbou obecně závazných vyhlášek dle nového zákona o odpadech.