04.05.2021

Aktualizované otázky a odpovědi k jednorázovým plastům

Ministerstvo životního prostředí připravilo odpovědi na nejčastější dotazy k povinnostem vyplývajícím ze směrnice EU 2019/904 a návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

V příloze naleznete přehledný dokument týkající se těchto právních předpisů:

  • Směrnice 2019/904/EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí („směrnice o jednorázových plastech“)
  • Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (sněmovní tisk 1155; „zákon o jednorázových plastech“) a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (sněmovní tisk 1156)
  • Nařízení Evropské komise 2151/2020/EU, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (ve znění zveřejněné opravy ze dne 5. 3. 2021)

ZDROJ: MŽP ČR