21.10.2022

Jedna z možností jak správně a bezpečně nakupovat energie

Přinášíme praktické informace našeho dlouholetého partnera ČEZ ESCO k možnému nákupu energií pro města a obce, kterým se prozatím nepodařilo vysoutěžit dodavatele.

Energetická krize přináší nejednu výzvu pro většinu z nás - subjekty a organizace, jež při jejich pořízení musí, mimo jiné, postupovat v souladu se Zákonem o zadávaní veřejných zakázek nevyjímaje. S ohledem na skutečnost, že konec roku je na dohled, je potřeba postupovat nejen správně (tedy efektivně, hospodárně a účelně), ale také bez zbytečných průtahů - tedy pokud se bavíme o dodávkách na rok 2023. S ohledem na platné procesy/termíny v energetice je totiž potřeba mít vše vyřízené na přelomu 1. a 2. dekády prosince - tedy ani ne za 2 měsíce.

Jak tedy na to?

 

 A. Jak a kde?

V kontextu povinnosti postupovat v souladu se ZZVZ je procesně nejjednodušší, nejrychlejší a nejbezpečnější varianta využít Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) dle § 64 písm. c), tzn. výběr dodavatele na komoditní burze.

Aktuálně tyto podmínky splňují například dvě existující a etablované platformy:

a

 

Základní informace/fakta o obou platformách uvádíme níže:

Proč PXE?

 • Splňuje podmínky § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek)
 • PXE je specialistou na energetické trhy střední a východní Evropy a je členem EEX Group, silné nadnárodní společnosti
 • Silný zahraniční vlastník, společně s BCPP (Burza cenných papírů Praha, a.s.) jsou garancí spolehlivosti a nezávislosti
 • PXE je 100% transparentní platforma zajišťujíc objektivní výběr ze stabilních a prověřených obchodníků s EE/ZP
 • Propojení s velkoobchodními trhy s energiemi zajišťuje plně tržní a konkurenční prostředí
 • Povinnost pořídit 70 % vysoutěženého objemu na velkoobchodní burze minimalizuje prostor pro cenovou spekulaci, a tím i riziko úpadku obchodníků s EE/ZP
 • Na rozdíl od podobných/konkurenčních platforem žádný zákazník, vysoutěžený na PXE, neskončil v DPI (https://pxe.cz/cs/o-nas/novinky/nikdo-z-klientu-pxe-neskoncil-v-dpi)

Proč ČMKBK?

 • Splňuje podmínky § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek)
 • Působí jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice.
 • Je současně tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky
 • Přináší standardizaci komodit a obchodních podmínek, centralizace nabídky a poptávky
 • Garancí rovného přístup ke všem účastníkům obchodování naplňuje burza nejvyšší možnou měrou požadavky ochrany hospodářské soutěže.

 

       B. Co?

S ohledem na dosud známé informace a platnou legislativu, která veřejným zadavatelům zajišťuje cenové stropy pro elektřinu (5.000,- Kč/MWh bez daní) i zemní plyn (2.500,- Kč/MWh bez daní), je doporučení pro rok 2023 specifické a velmi jednoduché.

Doporučená specifikace poptávky:

 • Komodita:               Elektřina i zemní plyn
 • Typy odběrů:          NN/VN pro elektřinu a VO/SO/MO pro zemní plyn
 • Smlouva:                Smlouva na dobu určitou, tzn. 1/1/2023 -31/12/2023
 • Produkt:                  SPOT K+

                                          kde:      SPOT     - cena denního trhu

                                                       K+          - obchodní přirážka obchodníka v Kć/MWh

Proč právě SPOT na rok 2023?

 • o SPOT je v tuto chvíli jediný produkt, který dodavatelé tomuto typu zákazníků nabízejí (je pro ně nejméně rizikový)
 • o V kombinaci s cenovým stropem je SPOT bezpečný i pro zákazníka
 • o Na produkt SPOT bude uplatněn cenový strop, takže maximální cena je pevně daná
 • o Výhodou pro zákazníka je, že pokud naopak SPOT + K klesne pod cenový strop, tak bude platit cenu nižší

        C. Kdy?

  Nejlépe hned, aby se vše zvládlo včas bez větších problémů.

  Pro Svaz měst a obcí ČR zpracoval za dlouholetého partnera ČEZ ESCO Martin Ludvík, ředitel úseku Komoditní produkty a služby.

  Další možnosti nákupu energií či další platformy, na kterých můžete energie soutěžit najdete na stránkách MPO ZDE.

  Alexandra Kocková