Energetika

UŽITEČNÉ KONTAKTY:

Informační web MPO www.energiezamene.cz

E-mail: 1212@mpo.cz

Informační linka: 1212 (každý všední den od 8:00 do 16:00)

 

15.05.2023

Desatero rad

MPO zveřejnilo manuál na ochranu zákazníků proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky.

02.05.2023

WEBINÁŘ – OBEC JAKO ZÁKAZNÍK V ENERGETICE, ANEB JAK NAKUPOVAT ENERGIE

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem pořádá pro zástupce obcí a měst a jimi zřizovaných organizací webinář na téma: „Obec jako zákazník v energetice“.

25.04.2023

Jak zarazit podomní rejdy energošmejdům

Energošmejdi se po krátké pauze vracejí do ulic měst a obcí. Jak mohou zastupitelé překazit nájezdy těchto nepoctivců na spotřebitele radí Markéta Zemanová, členka Rady Energetického regulačního úřadu, v našem rozhovoru.

03.04.2023

Jak mohou obce a města bojovat s energošmejdy u dveří

Každá obec může zakázat podomní aktivity energetických zprostředkovatelů nebo zástupců dodavatelů energií na celém svém území či v části obce. Výslovně to umožňuje § 11p energetického zákona.

27.02.2023

VÝROBA ELEKTŘINY V BYTOVÉM DOMĚ A JEJÍ ROZDĚLENÍ MEZI JEDNOTKY OD ROKU 2023

Energetický regulační úřad zveřejnil na svých stránkách v souvislosti s vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou obecné principy pro fungování modelu výroby elektřiny v bytovém domě.

27.01.2023

Novela energetického zákona – LEX OZE I. vyšla ve Sbírce

Zákon označovaný jako LEX OZE I. vyšel dne 23. ledna 2023 ve Sbírce zákonů ČR pod č. 19/2023 Sb. Jedná se o zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Novela je účinná od 24. ledna 2023.

19.12.2022

Subjekty a podmínky zastropování cen energií

Přinášíme krátké informativní sdělení týkající se kategorizace subjektů majících nárok na Vládou ČR stanovené maximální ceny energií pro rok 2023 a podmínkách pro uplatnění tohoto nároku.

19.12.2022

Dana Drábová

V prosinci je uskutečnil již druhý ročník Inspiračního fóra SMOČR. Vystoupila na něm řada zajímavých řečníků, a o ty nejzajímavější se s Vámi chceme podělit i touto formou.

28.11.2022

Úřad vysvětluje dění na energetických trzích z hlediska soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a to s ohledem na svou věcnou působnost v oblastech ochrany hospodářské soutěže, veřejných zakázek a veřejné podpory.

21.11.2022

Fotovoltaické systémy a památková péče

Národní památkový ústav vydal Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích.

21.11.2022

Manuál pro starosty

Zajistit dodávky energií pomůže obcím kontraktační povinnost, konkrétní postup ukazuje společné doporučení MPO, MMR a ÚOHS.

18.11.2022

Odpověď MPO k cenám energií

Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla odpovídá na dotazy předsedy Svazu Františka Lukla ohledně nařízení vlády č. 298/2022 Sbírky o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

14.11.2022

Komunitní energetika ve 21. století

Zajímá Vás, jakou roli hrají města a obce v energetických společenstvích obnovitelných zdrojů?

02.11.2022

Apel na poslance

Primátor města Olomouce Miroslav Žbánek píše jménem Komory statutárních měst SMO ČR dopis poslancům Poslanecké sněmovny ohledně nespravedlivého přerozdělení daně z neočekávaných zisků.

02.11.2022

Vláda akceptovala naše připomínky k zastropování cen energií

Vláda na jednání dne 2.11. schválila novelu nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Novela přináší obcím, jimi zakládaným společnostem, ale i sportovním organizacím a kulturním institucím jistotu ohledně zastropování cen energií.

31.10.2022

Průzkum zájmu o podporu výstavby energeticky úsporných veřejných budov

V programovém období 2021–2027 zvažuje Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí užití úvěrového finančního nástroje na podporu výstavby nových energeticky úsporných veřejných budov.

21.10.2022

Jedna z možností jak správně a bezpečně nakupovat energie

Přinášíme praktické informace našeho dlouholetého partnera ČEZ ESCO k možnému nákupu energií pro města a obce, kterým se prozatím nepodařilo vysoutěžit dodavatele.

21.10.2022

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NÁKUPU ENERGIÍ

Na naši žádost připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor práva veřejných zakázek, přehled možností řešení nákupu energií v aktuální situaci.

21.10.2022

Reagujeme okamžitě

Praha 21. října 2022 Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) okamžitě zareagoval na desítky podnětů nejen členských obcí, vztahující se k nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

20.10.2022

Ptáme se ministra

Předseda SMO ČR zasílá dopis ministru Jozefu Síkelovi s řadou otázek, které Svaz v souvislosti s vydaným nařízením obdržel od obcí a měst, a na něž bohužel nenalezl v ustanoveních nařízení vlády odpověď.

18.10.2022

ENERGIE SE SOUTĚŽIT MUSÍ, ŘÍKÁ ZÁKON

V poslední době se opakují dotazy, zda obce mají soutěžit dodavatele energií nebo čekat na „státního obchodníka“. Svaz měst a obcí není oprávněn dávat jakákoliv autoritativní stanoviska ve věcech výkladu zákona o zadávání veřejných zakázek. Vycházíme tedy z aktuálně platné legislativy a stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které bylo vydáno po pádu Bohemia energy a je stále aktuální.

11.10.2022

Výroba a sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů v obcích

Komora obnovitelných zdrojů energie připravuje pásmo workshopů s cílem poskytnout zájemcům o využití obnovitelných zdrojů energie praktické informace k realizaci takových projektů.

09.10.2022

NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ CEN ELEKTŘINY A PLYNU V MIMOŘÁDNÉ TRŽNÍ SITUACI

Dne 7. října 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

10.08.2022

Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám je aktuálně vyčleněna dílčí alokace na podporu zakládání komunit ve vazbě na komunitní energetiku, cílem je pilotně podpořit 40 komunit.

18.07.2022

Fungující a přístupná veřejná doprava jako klíč ke snižování emisí v Evropě

V pondělí 11. července 2022 se v Praze na Žofíně konala konference s názvem „Investice do dekarbonizace a modernizace veřejné dopravy“ organizovaná Výborem regionů COTER a magistrátem hlavního města Prahy. Konference byla uspořádána pod hlavičkou českého předsednictví Evropské Unie jako jedna z mnoha v současnosti probíhajících akcí.

19.05.2022

Teplárenství a vliv velkoobchodních cen na ceny tepla

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na webinář, který se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2022 od 15 hodin. Hlavním tématem webináře bude teplárenství a vliv velkoobchodních cen na ceny tepla.

29.04.2022

O dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích můžete žádat od 5. května 2022

MPO uveřejnilo výzvu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného ošetření. Zkvalitnění veřejného osvětlená má podpořit obce a města v energetických úsporách.

21.01.2022

Pomoc lidem s náklady na energie

Jak mají vaši občané postupovat při zjišťování svého nároku a jeho výše na pomoc s náklady na energie se dozvíte z následujícího článku.

27.12.2021

MPO vyzývá: Pomozte blízkým během svátků s energiemi

Počty lidí, kteří odebírají energie od dodavatelů poslední instance (DPI), se snižují. Jenže někteří, zejména senioři, o tom, že jsou v DPI a co to znamená, stále nevědí. Všem nejen MPO doporučuje využít nadcházející svátky jako příležitost pomoci blízkým přejít z režimu DPI na standardní smlouvu. DPI je jen na půl roku a změnou na standard lze ušetřit.

29.11.2021

Oslovte své občany a pomozte jim!

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) apeluje na starosty a starostky, aby všemi možnými kanály oslovili své občany a distribuovali mezi ně přiložený leták s informacemi, jak postupovat při výpadku dodavatele energií.

23.11.2021

Braňte své občany před energošmejdy

Od 1. ledna 2022 budou města a obce, díky novele energetického zákona, moci zakázat přímo i podomní prodej energií.

10.11.2021

POZOR - UPOZORNĚNÍ

„Svaz měst a obcí ČR v návaznosti na tiskovou konferenci majitele skupiny Bohemia Energy, upozorňuje obce, které mají sjednány dodávky energií od společnosti Amper Market (doposud fungující součásti skupiny Bohemia Energy), že i tato společnost plánuje v příštím roce ukončit dodávky energií. Důrazně doporučujeme na toto oznámení reagovat, a s dostatečným předstihem si zajistit dodávky od jiného dodavatele. Současně upozorňujeme, že institut dodavatele poslední instance (DPI) se nevztahuje na dodávky plynu zákazníkům, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh.“

09.11.2021

Město o 12 tis. obyvatelích dokáže ročně spořit milion na energiích

Město Vrchlabí, člen SMO ČR a brána do Krkonoš s 12 tisíci obyvateli dokáže díky realizaci projektu EPC spořit na energiích milion korun ročně.

27.10.2021

Možnosti měst a obcí v oblasti energetiky

Národní centrum energetických úspor (NCEÚ) připravilo specializovanou microsite (odkaz dále v článku), kde najdete komplexní informace o energetických úsporách a také informace o zajímavých energetických projektech.
Vytvořený obsah je skvělým průvodcem o tom všem, co je hlavní aktivitou v NCEÚ a vyšle tak ze strany NCEÚ a SMOČR do samospráv pozitivní “message” toho, jaké možnosti vlastně dnes obce a města v oblasti energetiky mají.

31.05.2021

Jednoduchá osvětlovací příručka

V pořadí již druhá příručka MŽP je určena zejména zástupcům obcí a měst, kteří plánují a realizují rekonstrukce, výměny a instalace nových svítidel.

16.05.2021

Jednoduchá osvětlovací příručka

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo příručku s doporučeními pro šetrné moderní osvětlování.

13.05.2021

Jak financovat úspory energie? Kombinace EPC projektů s dotací OPŽP

TZB-info ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou vás zve na webinář, který představí novinky v oblasti energetických úspor a dotací. Účast je zdarma. Novinky ve financování a zkušenosti z projektů EPC budou zajímavé i pro menší města, obce a firmy. Webinář se koná 3. 6. 2021.

23.11.2020

Dotazník k tématu Modernizačního fondu

Dovolujeme si vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku, zaměřeného na téma možného čerpání prostředků Modernizačního fondu pro města a obce na vybudování obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory, který jsme připravili ve spolupráci s Národním centrem energetických úspor.

03.09.2020

Má vaše město zpracovaný akční plán týkající se udržitelného rozvoje v oblasti klimatu a energetiky? Zažádejte si u EUCF, the EU City Facility, a získejte financování na podporu vašeho energetického přechodu.

EUCF je iniciativa otevřená pro všechny instituce místní samosprávy ze zemí EU-27 a Velké Británie. Žadatelé musí mít odsouhlasený akční plán pro udržitelný rozvoj klimatu a energetiky. European City Facility (EUCF) si dává za cíl podporovat městské úřady a lokální samosprávu při přípravě investičních konceptů (IC) vztahujících se k implementaci kroků identifikovaných v jejich akčním plánu pro udržitelný rozvoj v oblasti klimatu a energetiky. První kolo pro přihlášky je otevřené do 2. října 2020, 17:00.

07.08.2020

Pozvánka na diskuzní seminář: Pomůže novela zákona o podporovaných zdrojích energie i rozvoji obecních obnovitelných zdrojů?

8. září se na půdě poslanecké sněmovny uskuteční diskuzní seminář k novele zákona o POZE (č. 165/2012 Sb.), který nyní míří do prvního čtení. Vládní návrh nepočítá s podporou pro fotovoltaiku, která je při tom nejdostupnější obnovitelný zdroj energie (OZE) v Česku.

23.07.2019

Aktuálně platné výzvy programu EFEKT

Ředitelka Národní centrály energetických úspor (NCEÚ) Marie Zezůlková informuje o aktuálně platných výzvách programu EFEKT ještě pro rok 2019, které vyhlásilo MPO ČR. Jedná se o možnost, jak zafinancovat první kroky energeticky úsporných opatření. U některých výzev se blíží termín podání žádostí.

19.07.2019

Řešíte spor s dodavatelem energií?

Řešíte spor s dodavatelem energií? Dříve než se rozhodnete jít k soudu, obraťte se na Energetický regulační úřad (ERÚ) a využijte mimosoudního řešení spotřebitelských sporů *(1). Běžné spory řeší úřad zpravidla do čtyř měsíců, návrh na jejich zahájení navíc není spojen s žádným poplatkem a potřeba není ani najímat advokáta. Na webových stránkách www.eru.cz naleznete podrobný popis řízení a nově i vzorové návrhy na jeho zahájení.

25.03.2019

Česko je pozadu s energetickými úsporami. Pro starosty těžko uchopitelná agenda. Pomůže nová „kuchařka“ od Národního centra energetických úspor.

Národní centrum energetických úspor zpracovalo publikaci „Příručka k energetickým opatřením pro starosty – Proč energetické úspory a jak na ně?“. Je určena pro zástupce měst, obcí i krajů, kteří chtějí vědět víc o energetických úsporách. Příručka informuje, jak se v dotačních titulech orientovat, jak žádat o dotační tituly i jaké jsou konkrétní přínosy energeticky úsporných opatření a již realizovaných projektů. Praktické informace v příručce najde i široká veřejnost.

23.05.2018

Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón

Metodika je návodem na snadnou a rychlou identifikaci možných nároků plánované průmyslové zóny na území, včetně přehledu konkrétních možných řešení těchto nároků, s nimiž je v území v souvislosti s plánovanou průmyslovou zónou nezbytné počítat.