09.10.2017

Zjišťujeme zájem o dotaci na veřejné osvětlení obcí v CHKO

Leží vaše obec v CHKO a máte zájem o dotaci na veřejné osvětlení? Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Svazu zjišťuje předpokládaný zájem těchto obcí o dotace na výměnu veřejného osvětlení. Ozvěte se prosím nejpozději do 13. října 2017 na email tomcalova@smocr.cz s informací o zájmu, případně částkou, kterou budete pro tyto účely potřebovat.

POZOR POZOR POZOR – jste v CHKO a máte zájem o dotaci na veřejné osvětlení?

Obracíme se na obce, na jejichž katastru se nachází chráněná krajinná oblast. Svaz měst a obcí ČR oslovilo Ministerstvo životního prostředí s dotazem na předpokládaný zájem obcí o dotace na výměnu veřejného osvětlení.

Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo životního prostředí chce tento dotační titul vypisovat již pro příští rok, ozvěte se prosím nejpozději do 13. 10. 2017 na email tomcalova@smocr.cz s informací o zájmu, případně částkou, kterou budete pro tyto účely potřebovat.

 

Barbora Tomčalová, SMO ČR