26.03.2021

Zapojujeme města do klimatických řešení

Účastníci již proběhlého webináře Zapojujeme města do klimatických řešení i ostatní zájemci najdou jeho záznam i řadu odkazů na publikace, tiskovou zprávu a další níže v článku.

Pro účastníky je zde k dispozici několik odkazů: 

 Ozvěte se na e-mail barbora.valesova@klimatickakoalice.cz, pokud:

  • Chcete fyzický výtisk brožury - rádi vám jej zašleme. Připojte v takovém případě prosím korespondenční adresu.
  • Chcete být víc v kontaktu s Klimatickou koalicí - můžete být přidáni do mailing listu místních klimatických iniciativ, kde se sdružují jednotlivci, kolektivy i organizace, které jsou aktivní na své místní úrovni. Sdílí mezi sebou zkušenosti a rady, snažíme se pro ně vymýšlet webináře a podporu.

  Jiří Tencar zasílá:

  Pavla Vidanová zasílá:

Barbora Valešová

Koordinátorka Klimatické koalice

barbora.valesova@klimatickakoalice.cz  +420 736 279 250 Heřmanova 8, Praha 7  170 00